Taksering og kommunesammenslåing i Nye Moss kommune

To personer i gule vester ser på et nettbrett

Moss og Rygge kommuner skal slå seg sammen til Nye Moss kommune fra 1. januar 2020. I den forbindelse er det mye som må samkjøres, deriblant eiendomsskattetakstene.

Kommunene trenger bistand til taksering og utlyste på anbud. Vi ble valgt som leverandør i anbudskonkurransen og har nettopp signert kontrakt!

Over 15.000 eiendommer skal omtakseres, så vi har allerede startet med forberedelser og tilrettelegging. I løpet av våren og sommeren 2019 vil det være mye aktivitet både i felt i Moss og Rygge, og på kontoret vårt i Trondheim.

Vi gleder oss!

 

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.