Våre prosjekter

Fra Agder i sør til Finnmark i nord

Lang fartstid med over 70 prosjekter i hele landet!

Våre medarbeidere har gjennom 16 år i markedet samarbeidet med mange kommuner rundt omkring i landet. Dette er noen av dem:

Frogn kommuneFrogn

  Moss 

Randaberg kommuneRandaberg

Trysil

Kristiansand

Stryn

Elverum

Gjøvik

Sør-Odal

Øystre Slidre

Austrheim

Arendal kommune

I perioden 2018 - 2022 har vi gjennom en rammeavtale med Arendal kommune bistått med årlig eiendomsskattetaksering. Arendal kommune ser mange fordeler med et slikt samarbeid:

Arendal kommune har benyttet seg av eksterne leverandører til vedlikeholdstaksering helt siden eiendomsskatten sist ble innført i 2010. Vi synes dette er trygt, da vi vet at jobben utføres av personell med solid kompetanse på fagområdet. Samtidig gir dette oss anledning til å opparbeide egen kompetanse, slik at vi på sikt kan utføre hele eller deler av dette arbeidet i egen regi. I forbindelse med takseringsarbeidet ønsker Arendal kommune å bruke kostnadseffektive feltløsninger som kan kommunisere med våre fagsystem. Dette var ett av flere viktige kriterier vi la til grunn da vi inngikk ny rammeavtale med leverandør nå i 2018.»

Arendal_collage1

Ålesund kommune

Etter at vi bisto med alminnelig taksering for Ålesund kommune i 2015, bidro vi i flere år også med årlig taksering, som en opsjon til avtalen. Ålesund uttaler følgende om samarbeidet med oss:

«Ved å bruke firma som har dette som fag - eiendomsskattetakseringstjenester - følte vi oss sikre på at kvaliteten på feltarbeidet ble gjennomført på en slik måte at sakkyndig nemnd fikk et godt grunnlagt for å sette sin takst. Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Geomatikk IKT og har registrert at måten vi arbeider på er den rette for vår del. Opsjonen valgte vi pga. for lite personell til å kunne gjennomføre takseringsarbeid hvert år i egen regi. I ettertid ser vi at dette var et riktig valg. Ved å bruke samme firma til dette arbeidet, er de kjent med rammer og retningslinjer og måten vi arbeider på.»

Ålesund_collage_1

Indre Fosen kommune

I 2021 og 2022 har vi samarbeidet med Indre Fosen kommune om deres eiendomsskatteprosjekt. Vi har bistått kommunen med alt fra utarbeidelse av sjablonger og takseringsretningslinjer, teknisk tilrettelegging, ruteplanlegging, besiktigelse, oppdatering av faktaopplysninger i matrikkelen og registrering av takstforslag, samt kvalitetssikring, til utskriving av eiendomsskatt, offentlig ettersyn og klagebehandling. Kommunen uttaler følgende om prosjektet:

«Samarbeidet med Geomatikk IKT har vært meget bra, raske tilbakemeldinger og løsninger på alle problemstillinger. Mye av kunnskapen jeg nå sitter med om eiendomsskatt har jeg fått gjennom dette samarbeidet. Vil varmt anbefale å bruke Geomatikk IKT ved innføring av eiendomsskatt. Prosjektgjennomføringen har vært profesjonell fra start til mål!»

Les referansecase fra prosjektet her.

Naturlandskap i Indre Fosen

Lesja kommune

Lesja kommune gikk i juni 2020 ut på offentlig anbud for å finne en leverandør som kunne bistå dem med innføring av eiendomsskatt på nærmere 4.000 eiendommer. Oppdraget gikk til oss, og etter et godt samarbeid i prosjektet uttaler kommunen uttaler følgende:

«Lesja kommune hadde lite kompetanse og erfaring innenfor området. Geomatikk IKT har levert tjenester på en profesjonell og ryddig måte. Geomatikk IKT sin erfaring og kompetanse er årsaken til at dette ble et vellykket prosjekt.»

Les referansecase fra prosjektet her.

Lesja kommune

Voss kommune

Vi har samarbeidet med Voss kommune i mange år. Hva vi har bistått med siden 2009, og hva Voss kommune sier om samarbeidet, kan du lese mer om her.