Vellykket eiendomsskatteprosjekt i Lesja kommune

Landskapsbilde fra Lesja - tre personer med ryggen til

Lesja kommune gikk i juni 2020 ut på offentlig anbud for å finne en leverandør som kunne bistå dem med taksering av nærmere 4.000 eiendommer. Oppdraget skulle gjennomføres innen 1. mars 2021, slik at kommunen kunne innføre eiendomsskatt i hele kommunen.

Vi i Geomatikk IKT ble valgt som leverandør, og utover høsten og vinteren i fjor bisto vi kommunen med alt fra utarbeidelse av takseringsretningslinjer, teknisk tilrettelegging og ruteplanlegging, besiktigelse av eiendommer, oppdatering av faktaopplysninger i bygningsdelen i matrikkelen til registrering av takstforslag for sakkyndig nemnd.

Vi i Geomatikk IKT har opplevd samarbeidet som konstruktivt og positivt fra start til slutt. Da vi spurte økonomisjef og prosjektleder Øyvind Engen i Lesja kommune, om kommunens opplevelse, uttalte han følgende:

«Lesja kommune hadde lite kompetanse og erfaring innenfor området. Geomatikk IKT har levert tjenester på en profesjonell og ryddig måte. Geomatikk IKT sin erfaring og kompetanse er årsaken til at dette ble et vellykket prosjekt.»

 

Kontakt Lesja kommune
Øyvind Engen
Økonomisjef og prosjektleder i eiendomsskatteprosjektet
Telefon: 977 41 877
E-post: oyvind.engen@lesja.kommune.no

 

Les mer om hva vi kan bidra med innen taksering for eiendomsskatt.