Vi bistår Tysnes med å komme i mål med omtakseringsprosjekt

Hamna i Våge - Tysnes kommune
Foto:  Jarle Petterson / Wikipedia Commons / CC BY-SA 2.0

 

Tysnes kommune omtakserer alle sine eiendommer og skal skrive ut eiendomsskatt etter nye takster fra 2022. Kommunen har gjort et solid stykke arbeid og besiktiget alle eiendommene selv, etter sakkyndig nemnds nye takseringsretningslinjer.

I slutten av mai la kommunen ut en rammeavtale på anbud, hvor de ba om bistand til å sluttføre omtakseringsprosjektet, og til årlig omtaksering i to år, med opsjon for ytterligere to.

Vi er glade for å kunne bistå Tysnes kommune med å komme i mål med registrering av takstforslag, kvalitetssikring av takster og takseringsretningslinjer, og utskriving av eiendomsskatten. Arbeidet startes opp i disse dager, og vil pågå utover høsten og vinteren.

Vi ser fram til samarbeidet!

Les mer om hvordan vi kan bistå din kommune med taksering for eiendomsskatt.

Rita Karlsen

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 976 73 421