Vi dro til Lesja for å bistå med klagebesiktigelser!

Klagebesiktigelser i Lesja

I noen vakre høstdager i fjor var vi i Lesja kommune for å besiktige eiendommer, som et ledd i den pågående klagebehandlingen. Årsaken til at en eiendom må klagebesiktiges avhenger av hvilke momenter som må avklares for å kunne gi hjemmelshaver et godt og grunngitt svar på klagen. Typisk kan det være å kontrollere arealer på bygninger eller se på nytt på vurderingsfaktorer.

Hvorfor klagebesiktigelse?

Klagebesiktigelse utføres for å få en klagesak så godt opplyst som mulig før takstnemnda skal fatte vedtak i saken. Dette er også i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Vi sender alltid ut varsel til eierne på forhånd, slik at de har mulighet til å være til stede under klagebesiktigelsen dersom de ønsker det. Noen ganger er det nødvendig at eier er til stede, dersom vi ser at det er behov for en innvendig besiktigelse.

Flere årstider på samme tur

Eiendommene som skulle besiktiges i Lesja var spredt rundt omkring i hele kommunen, fra Bjorli til Dalsida. Vi hadde med oss primus, slik at vi kunne lage oss varme drikker og måltider, for selv om vi fikk oppleve de fine høstfargene, fikk vi også oppleve den første nysnøen. Vi fikk derfor en liten blanding mellom kommende vinter og høsten som er på hell i løpet av disse dagene. Lesja kommune er en utrolig fin kommune som byr på noen virkelige fine naturopplevelser.

Klagebesiktigelse i Lesja kommune

Nå gjenstår det å få behandlet ferdig de resterende klagene i sakkyndig nemnd og klagenemnda, før kommunen på nytt skal skrive ut eiendomsskatt i år.

Lesja kommune

 

Portrettbilde av Marthe Lillegård Westrum

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580