Vi tar ryddejobben, så din kommune får en bedre matrikkel!

Matrikkel og eiendomsskatt

Hvorfor er matrikkelen så viktig?

Som tidligere kommunalt ansatt opplevde jeg at matrikkelen var det viktigste registeret man brukte i løpet av arbeidsdagen. Matrikkelen inneholder en komplett oversikt over viktig bygningsinformasjon, men det er en viktig forutsetning: Feltene i matrikkelen må være utfylt.

I en kommunal hverdag preget av mange forskjellige arbeidsoppgaver og utfordringer, vet jeg hvor vanskelig det kan være å overholde femdagersfristen for å føre inn nye tiltak, samtidig som innbyggere venter på at søknadene deres skal bli behandlet.

I tillegg er det vanskelig å finne tid til å rette de feillistene som Kartverket sender ut etter vedlikeholdsrundene. Mye av det som er oppført på feillistene er bygninger fra de ulike prosjektene med massivregistreringer som mange kommuner aldri har hatt tid til å ta skikkelig tak i.

Å ajourholde matrikkelen er en lovpålagt oppgave i henhold til matrikkelloven. Dessverre brytes denne plikten ofte, da matrikkelen i mange kommuner nedprioriteres i hektiske hverdager.

En god og oppdatert matrikkel er en viktig brikke i prosessen med digitaliseringen av Norge. Når jobben med å gjøre oppslag i registrene våre skal automatiseres, er det viktig at datasystemene har informasjon å hente ut. Datafangst blir bare viktigere og viktigere, og etter en ordentlig ryddejobb vil det bli enklere å holde seg ajour.

Vi kan hjelpe med rydding, analyser og løpende ajourhold

Jeg og mine kolleger i Geomatikk IKT ønsker å hjelpe kommuner der ute med matrikkeloppdateringer. På kontoret vårt i Trondheim er vi 9 sertifiserte matrikkelførere som er opptatt av å få matrikkelen så fullstendig som mulig. Vi tar oss gjerne av oppryddingen, slik at kommunene kan fortsette med å gjøre den gode jobben de gjør for sine innbyggere.

Vi kan gjennomføre matrikkelanalyser som avdekker hvilken tilstand matrikkelen til kommunen er i. På den måten vil det bli enklere å avgjøre hvor skoen trykker mest og på hvilken måte vi best kan bistå kommunen. Dette er spesielt nyttig hvis kommunen skal i gang med et eiendomsskatteprosjekt.

Vi kan også hjelpe kommunen med å skaffe en oversikt over bygninger som det er gitt byggetillatelser for, men som ikke er registrert ferdigstilt eller avlyst. På den måten kan kommunene skaffe seg merinntekter i form av vann- og avløpsgebyrer og eiendomsskatt, og ikke minst få muligheten til å avslutte aktive saker.

Vi kan stille opp på enkeltoppdrag for kommunen, eller vi kan inngå avtale om å avlaste kommunen med fortløpende matrikkelføring. Vi har stor tro på et slikt samarbeid, og at dette vil kunne frigi ressurser i kommunen som kan fokusere på andre viktige arbeidsoppgaver.

 

Ta kontakt da vel! Vi gleder oss til å hjelpe dere!

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580