Viktige forberedelser for et godt takseringsprosjekt i Lesja kommune

Prøvetaksering, analyse av omsetningsdata, utarbeidelse av takseringsretningslinjer og kursing av nemnder og administrasjon er viktige elementer i oppstarten av et hvert takseringsprosjekt.

Grytidlig en tirsdags morgen i slutten av august satte derfor fire spreke ansatte i Geomatikk IKT kursen mot Lesja kommune. Målet for dagen var å kurse eiendomsskattenemndene og administrasjonen i kommunen i eiendomsskatt, i tillegg til å gjennomføre prøvetaksering av eiendommer i forbindelse med utarbeidelse av takseringsretningslinjer.

Hvorfor kurser vi nemndene?

Eiendomsskatt er et komplisert fag, og det er viktig at eiendomsskattenemndene får god opplæring, slik at de er godt rustet til å ivareta sitt mandat på en best mulig måte.

Det er kommunestyret i den enkelte kommune som oppnevner medlemmer i sakkyndig nemnd og eventuelt klagenemnd. Det er ingen formelle krav til hvem som kan utnevnes til nemndene, men oppgaven til sakkyndig nemnd er å fastsette takster på alle eiendommer innad i kommunen. Dette er en omfattende og komplisert oppgave, og med et kurs i eiendomsskatt vil nemndsmedlemmene få et godt innblikk i oppgaven og hvilke forventninger de vil møte fra blant annet skatteyterne og kommunestyret.

Når vi holder kurs for nemnder, har vi fokus på å konkretisere eiendomsskattefaget og takseringsprosessen og gjøre det forståelig for de som ikke jobber med faget til daglig.

Det handler også om å framheve de viktige linjene, og komme med praktiske eksempler, for eksempel på vurderingskriterier for besiktigerne. Det viktigste vi lærer nemndene er viktigheten av å ivareta likhetsprinsippet. Det er ved likebehandling vi legger grunnlaget for kvaliteten i arbeidet med eiendomstaksering. Ikke minst setter skatteyter høye krav til likebehandling!

Her kan du lese om et tidligere kurs vi gjennomførte for takstnemnder og eiendomsskattekontor.

 

Prøvetaksering

KS Eiendomsskatteforum har utviklet en nasjonal mal for takseringsretningslinjer som vi anbefaler sakkyndige nemnder å ta utgangpunkt i.

Før prøvetakseringa i Lesja analyserte vi mange ulike kilder for å finne omsetningstall for ulike eiendomstyper i kommunen de siste årene. Vi har også sett på geografiske forskjeller i verdinivå, som igjen benyttes for å komme fram til sonefaktorer og sonekart.

I et senere møte med sakkyndig nemnd ble resultatene fra prøvetakseringa gjennomgått, og sjablonger, soner og vurderingskriterier justert. Samlet sett gir dette arbeidet et godt førsteutkast til sakkyndig nemnds takseringsretningslinjer.

 

Veien videre

Det neste steget for oss blir å starte opp selve besiktigelsen i Lesja. Vi er så heldig å få med oss flere lokale besiktigere, i tillegg til våre erfarne besiktigere. Vi gleder oss til å bli kjent med de nye ansiktene, og vi gleder oss til å bli godt kjent med Lesja kommune.

 

Trenger dere faglig oppfriskning og kurs i eiendomsskatt? Eller bistand til utarbeidelse av sjablonger og takseringsretningslinjer?

Dersom nemndene, eiendomsskattekontoret eller andre fra kommuneadministrasjonen har behov for oppfriskning i eiendomsskatt og taksering, eller kommunen har nye nemnder som behøver kurs, må dere gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kommunen trenger ikke å være i en innkjøpsprosess av takseringstjenester for å kunne booke et kurs av oss.

Vi kan også bistå med utarbeidelse av nye takseringsretningslinjer og analyser av omsetningskilder.

 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580