Feltdatafangst

Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst.

Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende data fra bunnen av til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering.

 

Vll du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere