Skip to content

Feltdatafangst

Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst.

Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende data fra bunnen av til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering.

 

Vll du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere