Konvertering av data

Geomatikk har lang erfaring innenfor området datakonvertering.

Konvertering av eksisterende data er den mest kritiske faktoren ved innføring eller bytte av nettinformasjonssystem (NIS). Konvertering er en svært tids-, ressurs- og kostnadskrevende prosess som kan utgjøre inntil 70 % av totalkostnaden ved implementering av digitalt system.

Geomatikk har lang erfaring innenfor området datakonvertering, og kan bidra med:

  • Valg av konverteringsstrategi
  • Konvertering av eksisterende analoge og digitale data
  • Strategiske valg og etablering av produksjonslinjer, opplæring av personalet
  • Skanning av kart, teknisk og administrativ dokumentasjon
  • Bearbeiding, vektorisering, tekstgjenkjenning, etc. av skannet informasjon
  • Digitalisering og registrering av objektinformasjon/egenskapsdata
  • Utarbeiding av opplæringsstrategi, opplæring av instruktører/personale
  • Brukerstøtte

Eksterne enkeltfiler til konvertering

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste. Den finner du her.

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere