Kurs i Smallworld

Geomatikk er Telenor sin partner på Smallworldkurs. Vi tilbyr kurs på forespørsel.

Generell Informasjon

Geomatikk avholder kurs i Smallworld på vegne av Telenor ved forespørsel, med minimum 4 deltakere. Ta kontakt dersom du er interessert i kurs.

Introduksjonskurs Smallworld PNI: 

Kurset varer 1 dag.
Dette er et rent les-kurs, ikke et dokumentasjonskurs. Kurset tar for seg de vanligste funksjonene i Smallworld, og lærer brukeren å gjøre søk, finne informasjon og ta ut rapport fra Smallworld. Kurset omfatter både coax- og fibernett.

Dokumentasjonskurs FTTx i Smallworld PNI:

Kurset varer i 2 dager.
For å delta på dette kurset er det en forutsetning at deltakeren har deltatt på introduksjonskurset, eller har tilegnet seg kunnskap om Smallworld på annen måte som tilsvarer introduksjonskurset. Videre kreves det kjennskap til Telenors ende-til-endeprosess, samt at man har kjennskap til Telenors måte å bygge fibernettene på. Kurset er et dokumentasjonskurs, og deltakerne lærer å bygge et FTTH-nett fra sentral og ut til kunde. Videre lærer deltakerne å kjøre spørringer / kvalitetskontroller, samt å ta ut rapporter fra et ferdig dokumentert FTTH-nett.

Priser

Introduksjon: 3950,-
Dokumentasjon: 7850,-

Geomatikk forbeholder seg retten til å fakturere kurset i sin helhet ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart.

 

Øvrig informasjon

Geomatikk er ikke ansvarlig for å tildele/opprette brukere i Smallworld. Dette må bestilles av Telenor.
Brukeren må bestilles i god tid før kursstart, da det erfaringsmessig har vist seg at det kan ta noe tid før brukeren er på plass. Pålogging skal være testet og fungere før man kommer på kurs. Dette gjelder både innlogging i CDK sin Citrix, og videre innlogging i Smallworld. Dersom man ikke får logget inn før kurset starter må man kontakte Telenor og få dette på plass før man kommer på kurset. Geomatikk har dessverre ikke mulighet til å hjelpe til med dette.

 

Kursene holdes i våre lokaler i Økernveien 94 i Oslo.
Vi tilbyr også å holde kursene ute hos bedriftene. Dette forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

For nærmere info om kursene, ta kontakt med:
Malin Brevigh Nilsen - Kursholder
Tlf.: +47 975 74 570
Malin-Brevigh.Nilsen@geomatikk.no

Økernveien 94, på Hasle i Oslo.
Med kollektivtransport: Ta T-bane nr. 5 mot Vestli, gå av på Hasle stasjon.
Geomatikks lokaler ligger tvers over Økernveien i ft T-bane stasjonen.