Rådgivning

Geomatikk AS har gjennom prosjekter i inn og utland bygget opp betydelig erfaring når det gjelder planlegging og gjennomføring av store GIS/NIS-prosjekter.

Innføring av store geografiske informasjonssystemer (GIS) og nettinformasjonssystemer (NIS) i en kompleks organisasjon er en meget stor utfordring. I denne prosessen er det svært mange organisasjonsmessige og tekniske utfordringer som krever riktige løsninger.

Geomatikk AS har gjennom prosjekter i inn og utland bygget opp betydelig erfaring når det gjelder planlegging og gjennomføring av store GIS/NIS-prosjekter. Vi kan lede/rettlede ditt prosjekt gjennom de mange praktiske problemstillinger alle slike prosjekter møter.

Geomatikk AS er totaltilbyder innen digitalisering av dokumentasjon. Med våre kvalifiserte konvertører, systemspesialister, og erfarne prosjektledere, kan vi tilby rådgivende støtte gjennom hele prosjektet eller deler av prosjektet. Ved å dra nytte av vår erfaring kan du sikre at gjennomføringen av prosjektet blir en suksess.

Vi tilbyr:

 • Behovsanalyse
 • Strategisk planlegging, budsjettering
 • Kost/nytte analyser
 • Strukturering av data, datamodeller, kvalitetsmål på data
 • Prosjektplanlegging
 • Organisasjonsutvikling, dataflyt
 • Etablering av kravspesifikasjoner for anskaffelse/valg av verktøy
 • Etablering av konverteringsstrategi
 • Oppbygging av produksjonslinjer
 • Kvalitetssikring, kvalitetskontroll, kvalitetshåndbok, sjekklister
 • Utarbeiding av opplæringsstrategi, opplæring av instruktører/personale
 • Brukerstøtte

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere