Råte- og tilstandskontroll av stolper

Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll samt registrering av stolpens posisjon og egenskaper med tilhørende installasjoner og teknisk utstyr.

Kravet til stolpekontroll er at det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene undersøkes minst hvert 10. år.

Geomatikk utfører følgende tjenester:

  • Råtekontroll
  • Linjebefaring
  • Kontroll av barduner, stag og andre festeordninger
  • Vurdering av vegetasjon og andre terrengfaktorer
  • Sikkerhetsvurdering
  • Merking av stolper

Geomatikk benytter resistograf for gjennomføring av selve råtekontrollen. Opplysninger om kontroll, tidspunkt og geografisk plassering registreres og arkiveres.

Geomatikk holder seg løpende oppdatert om utviklingen innenfor fagområdet både i form av nytt utstyr og nye metoder. Vi er en av deltakerne i FoU prosjektet Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper i regi av Energi Norge og SINTEF.

Geomatikk har utviklet en feltløsning for effektiv og sikker registrering av informasjon, som viser stolpenes posisjon i forhold til grunnkartet. Løsningen kan enkelt tilpasses kundens behov i forhold til hvilken informasjon som skal registreres.

Våre erfarne stolpekontrollører samler inn data ute i felten, og disse vil deretter overføres til kundens NIS-system. Vi kan også importere eksisterende informasjon inn i løsningen før kontrollen starter, slik at eksisterende data lettere kan benyttes og oppdateres under kontrollen.

Nyhet:
Vi kan nå tilby innmåling av stolper med nyeste generasjon GNSS mottaker med CPOS korreksjoner. Dette betyr at vi nå kan posisjonere stolpene med centimeters nøyaktighet både i forhold til geografisk posisjon og høyde. Vi måler inn både høyde i terrenget og høyde på selve stolpen.

Vi kan også ta bilder av stolpene for oversikt av nettet og avvik. Bildene blir lagret på stolpe objektet og kan også leveres sammen med resultatene fra kontrollen. Dette vil bidra til å forenkle planlegging og gjennomføring av nye arbeider i fremtiden.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere