Råte- og tilstandskontroll av stolper

Geomatikk har overdratt sin virksomhet på råte- og tilstandskontroll av stolper
til Geokontroll AS

Geomatikk AS har inngått avtale med avdelingsleder Lasse Mederud om overdragelse av virksomheten på råte- og tilstandskontroll av stolper. Bakgrunnen for overdragelsen er en strategisk vurdering av at Geomatikk ikke lenger ønsker å fortsette virksomheten på dette området i egen regi.

Lasse Mederud har tilkjennegitt at han ønsker å videreføre denne virksomheten i egen regi med den samme gode kvalitet som har vært kjennetegnet for tjenesten så langt. Avtalen innebærer at Lasse Mederud starter opp sitt eget selskap Geokontroll AS. Selskapet vil fra og med 2. januar 2019 videreføre virksomheten på dette området. Geomatikks utstyr overdras med dette til Geokontroll. Geokontroll vil også håndtere oppgaver knyttet til Geomatikks forpliktelser innen virksomheten, eller overta forpliktelser i de tilfellene der dette er relevant.

For mer informasjon om Geokontroll AS, klikk her. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Magne Kippervik, salgs- og markedsdir.
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no