Feltløsning

En effektiv feltløsning sørger for sikker registrering av informasjon ute i felten.

Geomatikk har fått utviklet en feltløsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

Fleksibel løsning i forhold til hvilken informasjon som skal registreres

  • Registrering av egenskaper skjer med en mobil enhet
  • Kan tilpasses den enkelte kundes behov

Sikrer at registrering utføres på en enhetlig måte til avtalt kvalitet

  • Setter opp hvilken informasjon som må/kan registreres
  • Importerer/eksporterer data med egenskaper til NIS-systemet
  • Sikrer at all informasjon blir registrert

Viser stolpens posisjon i forhold til kartet

  • Forbedret kvalitet ved registrering
  • Enkelt å posisjonere / reposisjonere stolper
  • Offline kart der det ikke er mobil dekning
  • Kartkilde er Norge Digitalt

Enkelt å ta bilder som knyttes til stolpen

  • Av alle stolper eller kun de som har feil/mangler

Vi kan nå utføre innmåling av stolper med nyeste generasjon GNSS mottaker med CPOS korreksjoner. Dette betyr at vi nå kan posisjonere stolpene med centimeters nøyaktighet.

MaxEmanuelson__J6A6715-Utsnitt feltenhet

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere