Metoder

Geomatikk legger stor vekt på å holde seg oppdatert i forhold til nye metoder og nytt utstyr, for å kunne gi kundene en best mulig tjeneste.

Geomatikk benytter REN som basis for gjennomføring av råtekontrollen. Utstyr som brukes i kontrollen er en resistograf PD 400, murehammer, kikkert og kniv. Stolpekontrolløren graver rundt alle stolpene der dette er mulig. Det brukes kniv/syl for å gjøre stikktester rundt hele jordbåndet av stolpen for å sjekke fibrene i treverket og for å utelukke softråte.

Det bores i jordbåndet 30/45 med resistograf for å utelukke innvendig råte. Det blir i tillegg banket med murehammer fra jordband og opp til ca. 2 meter over bakken rundt hele stolpen for å avdekke innvendig råte over bakkenivå. Ved mistanke om innvendig råte, blir det boret flere ganger med resistograf for å få avdekket råteangrepet.

Ved funn av råte blir det oppgitt en reststyrkeverdi på stolpen i % etter en på forhånd utregnet tabell i forhold til stolpediameter. Tabellen er utregnet med utgangspunkt i Steinar Ræfnes, SINTEF Elforsk, beregninger for reststyrkeverdi. Ved å bruke stolpens reststyrkeverdi, er det lettere å vurdere restlevetiden riktig, og hindre at utskifting av stolper blir utført for tidlig.

De forskjellige skader som kan forventes å opptre (soft-kjerne-lommeråte, hakkespetthull, mekanisk, sprekker) kan dokumenteres i forhold til reststyrkeverdi eller REN-tabell.

Ved behov så setter vi på forskjellige varslingsbånd ut ifra skaden på stolpen.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere