GeoSak - Smidig søknadsbehandling vei og VA

Gravearbeider på kommunens grunn er nødvendig, men fører ofte til begrensninger i fremkommelighet og slitasje på veidekket og fortau. Det er derfor i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvor det graves og hvem som graver.
Mer enn 60 kommuner har valgt oss som sin leverandør av slike tjenester.

Gravearbeid er vår spesialitet

Geomatikk fungerer som et knutepunkt mellom entreprenører, netteiere og kommuner. I 2016 håndterte våre saksbehandlere og feltteknikere cirka 110 000 gravehenvendelser og 60 000 påvisninger i felt på vegne av over 160 netteiere. Med andre ord har vi full kontroll på alle gravearbeider og er daglig i kontakt med entreprenørene gjennom våre løsninger. Det gir oss optimale forutsetninger for å levere en effektiv tjeneste til våre kommunekunder. I dag benytter mer enn 60 kommuner våre løsninger til søknadsbehandling.

Geomatikk har utviklet løsninger som støtter hele verdikjeden fra planlegging/prosjektering til ferdigmelding og oppfølging av gravearbeider. I den sammenheng har vi utviklet GeoSak som gir offentlig forvalter et effektivt verktøy for behandling av søknader og oppfølging av arbeid i / på offentlig grunn. Vi har også utviklet appen GeoSak Felt - et verktøy for effektiv oppfølging og kontroll av arbeid i felt.

GeoSak Drammen med logo

Mer enn en IT-løsning

Våre løsninger skiller seg fra våre konkurrenter med at vi i tillegg til å levere en ren IT-løsning, også leverer tjenester for å sikre at søknader som kommer til behandling holder en gitt kvalitet.

Ulovlige gravearbeider kan føre til skader på offentlig og privat eiendom, samt medføre betydelige reparasjonskostnader. Vi i Geomatikk passer på at alle som graver i din kommune også må søke om gravetillatelse. Når en henvendelse om graving som berører offentlig grunn registreres i Ledningsportalen, kan vi sørge for at det blir registrert en søknad på saken. Når søknaden blir sendt inn, vil vi sikre at søknaden er komplett og klar for behandling av en kommunal saksbehandler.

GeoSak kundeportalen i skjerm med logo

Tett dialog med graveentreprenøren

Vår oppgave er å beskytte samfunnskritiske ledningsnett mot avbrudd og skader. For å lykkes med dette, er det viktig at vi har en tett dialog med entreprenører og byggherrer om gravearbeidene, slik at det søkes om gravetillatelse. Dette gjør vi gjennom å tilby enkle og effektive løsninger til den som skal grave.

Våre løsninger er utarbeidet i tett samarbeid med graveentreprenørene. Vi har et tett samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund, der formålet er å få tilpasset våre løsninger til deres behov. Tusener av brukere benytter vår Ledningsportal for registrering av både gravehenvendelser og gravesøknader. Vi har i den senere tid laget mobilapper som gjør det enkelt for den som graver å følge med hva som skjer. Dette bidrar til å skape en tettere relasjon mellom den som graver og de kommunale saksbehandlerne. I tillegg blir det lettere å dokumentere hva som har skjedd når ferdigmelding skal sendes inn.

Gevinster ved en effektiv prosess for søknadsbehandling

Med Geomatikks løsning GeoSak får du kontroll over hele prosessen i forkant, under og etter et gravearbeid eller et annet tiltak som berører offentlig grunn.

Spar tid

Geomatikk tar seg av den initielle kontakten med entreprenørene. Dermed kan din kommune konsentrere arbeidsinnsatsen på selve saksbehandlingen og oppfølgingen av gravearbeidet.

Få inn gebyrene

Vi tilbyr en effektiv prosess for å lage et fakturagrunnlag og som gir deg oversikt over økonomien i tilknytning til dette. Dette gjør det enklere å følge opp at alle som graver blir fakturert, samt hvem som ikke har gjort opp for seg.

Få oversikt

Se hvor det graves, når det graves og hvem som graver i en oversiktlig løsning. Vi leverer også en publikumsportal som viser alle pågående gravearbeider i din kommune. Dette vil fremstå som en integrert del av kommunens websider, og være et viktig bidrag til å levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv i kommunen.

Øk sporbarheten

Med vårt søkbare, digitale arkiv sikrer du at dokumentasjonen følger gjeldende krav og regler. Komplett dokumentasjon minsker også risikoen for uforutsette reparasjonskostnader.

Oppfyller kommunens krav om journalføring - NOARK-5 godkjent

GeoSak lagrer alle innkomne og utgående hendelser som journalposter. All informasjon lagres i en NOARK-5 godkjent database, slik at dokumenter kan avleveres for langtidslagring.

Enklere å utføre kontroller

GeoSak Felt er en app for effektiv oppfølging og kontroll av arbeid i felt. Appen inneholder all informasjon om innsendt arbeid, og sakene kan vises i en kartoversikt og listevisning. Resultatene fra kontrollene journalføres og lagres i GeoSak, i tillegg kan du sende gjennomførte kontrollskjema til involverte i saken. Det er også mulig å opprette saker i appen, dersom det avdekkes arbeid i offentlig grunn som det ikke foreligger godkjent vedtak på. Les mer og last ned appen her. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere