GeoSak - Smidig søknadsbehandling vei og VA

Mer enn 70 kommuner har valgt oss som sin leverandør av GeoSak.

Skjermbilde av GeoSak i Drammen kommune

Hva er GeoSak?

GeoSak er et verktøy for kommunal forvalter for effektiv behandling av søknader og oppfølging av arbeid i / på offentlig grunn. GeoSak håndterer søknader for både grave- og arbeidstillatelse og VA- og sanitærmelding.

Den som skal grave / utføre arbeid på kommunens grunn registrerer en søknad i Ledningsportalen, saksbehandler i kommunen behandler deretter søknaden i GeoSak.

 

Gevinster med GeoSak for søknadsbehandling

Med GeoSak får du kontroll over hele prosessen i forkant, under og etter et gravearbeid eller et annet tiltak som berører offentlig grunn.

Spar tid

Spar tid

Få inn gebyrene

Få inn gebyrene

Få oversikt

Få oversikt

Øk sporbarheten

Øk sporbarheten

Oppfyller kommunens krav om journalføring - NOARK-5 godkjent

Oppfyller kommunens krav om journalføring - NOARK-5 godkjent

Enklere å utføre kontroller

Enklere å utføre kontroller

GeoSak Felt

Dette er et verktøy for effektiv oppfølging og kontroll av arbeid i felt. Appen inneholder all informasjon om innsendt arbeid, og sakene kan vises i en kartoversikt og listevisning. Resultatene fra kontrollene journalføres og lagres i GeoSak, i tillegg kan du sende gjennomførte kontrollskjema til involverte i saken. Det er også mulig å opprette saker i appen, dersom det avdekkes arbeid i offentlig grunn som det ikke foreligger godkjent vedtak på.

Skjermbilder av GeoSak Felt
Skjermbilde av GeoSak i Drammen kommune

Gravearbeid er vår spesialitet

Geomatikk fungerer som et knutepunkt mellom entreprenører, netteiere og kommuner. I 2022 håndterte våre saksbehandlere og feltteknikere cirka 131 000 gravehenvendelser og 82 000 påvisninger i felt på vegne av over 180 netteiere. Med andre ord har vi full kontroll på alle gravearbeider og er daglig i kontakt med entreprenørene gjennom våre løsninger. Det gir oss optimale forutsetninger for å levere en effektiv tjeneste til våre kommunekunder. I dag benytter mer enn 70 kommuner våre løsninger til søknadsbehandling.

Geomatikk har utviklet løsninger som støtter hele verdikjeden fra planlegging/prosjektering til ferdigmelding og oppfølging av gravearbeider.

Mer enn en IT-løsning

Våre løsninger skiller seg fra våre konkurrenter med at vi i tillegg til å levere en ren IT-løsning, også leverer tjenester for å sikre at søknader som kommer til behandling holder en gitt kvalitet.

Ulovlige gravearbeider kan føre til skader på offentlig og privat eiendom, samt medføre betydelige reparasjonskostnader. Vi i Geomatikk passer på at alle som graver i din kommune også må søke om gravetillatelse. Når en henvendelse om graving som berører offentlig grunn registreres i Ledningsportalen, kan vi sørge for at det blir registrert en søknad på saken. Når søknaden blir sendt inn, vil vi sikre at søknaden er komplett og klar for behandling av en kommunal saksbehandler i GeoSak.

lednigsportalen
Tett dialog med graveentreprenøren

Tett dialog med graveentreprenøren

Vår oppgave er å beskytte samfunnskritiske ledningsnett mot avbrudd og skader. For å lykkes med dette, er det viktig at vi har en tett dialog med entreprenører og byggherrer om gravearbeidene, slik at det søkes om gravetillatelse. Dette gjør vi gjennom å tilby enkle og effektive løsninger til den som skal grave.

Våre løsninger er utarbeidet i tett samarbeid med graveentreprenørene. Vi har et tett samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund, der formålet er å få tilpasset våre løsninger til deres behov. Tusener av brukere benytter vår Ledningsportal for registrering av både gravehenvendelser og gravesøknader. Vi har i den senere tid laget mobilapper som gjør det enkelt for den som graver å følge med hva som skjer. Dette bidrar til å skape en tettere relasjon mellom den som graver og de kommunale saksbehandlerne. I tillegg blir det lettere å dokumentere hva som har skjedd når ferdigmelding skal sendes inn.

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286