Marthe Lillegård Westrum, Jurist Eiendomstaksering

Marthe Lillegård Westrum jurist på avdeling taksering for eiendomsskatt

Marthe Lillegård Westrum er jurist i avdelingen taksering for eiendomsskatt. Hun har verdifull erfaring fra flere år i kommunal sektor. I denne artikkelen blir vi litt bedre kjent med Marthe og arbeidshverdagen hennes.  

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?  

Jeg kommer fra Trondheim og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Som nyutdannet fikk jeg i 2015 jobb i Elverum kommune i forbindelse med at kommunen skulle gjennomføre en ny alminnelig taksering for eiendomsskatt. Mine oppgaver var blant annet å taksere eiendommer for eiendomsskatt i forbindelse med årlig forvaltning, forberede politisk behandling av søknader om fritak, klagebehandling av eiendomsskattesaker, deltakelse i møter med kommunens takstnemnd og klagenemnd, behandle byggesaker og søknader om dispensasjoner, ulovlighetsoppfølging, tilsyn, forurensningssaker, matrikkelføring m.m.  

Jeg ble kjent med Geomatikk IKT i forbindelse med at de ble engasjert som takseringsfirma for å bistå kommunen med den alminnelige takseringen i 2016. Etter nesten 5 år i Elverum kommune, fikk jeg muligheten til å komme tilbake til Trondheim igjen og jobbe videre med eiendomstaksering i Geomatikk IKT. 

Hva jobber du med i Geomatikk IKT i dag?  

Jeg har jobbet i Geomatikk IKT siden mars 2020. Jeg jobber som prosjektleder på avdelingen som jobber med taksering for eiendomsskatt, og har dermed det overordnede ansvaret for å komme i mål med de takseringsprosjektene hvor jeg har denne rollen. Det innebærer å levere både på kvalitet og framdrift, og sørge for et godt samarbeid med kundene våre. 

Hva inspirerer deg mest med jobben din 

Eiendomsskatt er et utrolig spennende fag å jobbe med. De fleste kommuneansatte på eiendomsskattekontoret gjennomfører muligens bare én såkalt «alminnelig taksering» i løpet av sin karriere, siden de store prosjektene hvor alle eiendommene som kommunen takserer, kun gjennomføres hvert tiende år. Med jobben min så får jeg være med på flere alminnelige takseringer hvert eneste år, og det er utrolig spennende å få være med på prosjekter fra start til slutt. Min største inspirasjon er å kunne få muligheten til å dele mine erfaringer med takseringsarbeid igjennom bistanden vår til andre kommuner. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?  

Det er litt avhengig av hvor i prosjektet man er, men det kan være alt fra å planlegge besiktigelser, kvalitetssikre innsamlet data i etterkant av besiktigelse, delta i møter med takstnemnder og klagenemnder, og sørge for at mine prosjektmedarbeidere har de verktøyene de trenger og er motiverte til å gjøre en god jobb osv. 

Hva er det beste med å jobbe i Geomatikk IKT? 

Det er et fantastisk arbeidsmiljø som gir rom for å gjøre hverandre gode. Jeg har store muligheter til å utvikle meg faglig, samt at jeg får prøve meg på nye utfordringer. I tillegg er det veldig sosialt å jobbe i Geomatikk IKT, vi har mange sosiale kontaktpunkter hvor hele selskapet møtes, uavhengig av hvilken avdeling man jobber på. Det er aldri en kjedelig dag på jobb!