1000 hyllemeter for Fredrikstad kommune!

I forrige uke var vi på besøk hos Byarkivet i Fredrikstad kommune. Anledningen for besøket var kontraktsignering i forbindelse med digitalisering av kommunens eiendomsarkiver!

I løpet av 2019 skal vi digitalisere om lag 1000 hyllemeter for kommunen. Prosjektet innebærer alt fra henting og nedpakking, til rydding og registrering, skanning og levering i henhold til NOARK 5, samt avlevering av papirarkivet.

Bakgrunnen for digitaliseringsprosjektet er, ifølge kommunes konkurransegrunnlag, følgende:

Fredrikstad kommune ønsker å gi et godt tilbud og god service når det gjelder tilgang på informasjon til sine innbyggere. Ved å gjøre eiendomsarkivene digitalt tilgjengelig kan prosesser rettet mot kommunens innbyggere forenkles og forbedres. Informasjonsnivået blir bedre og høyere, noe som igjen sikrer at man kan treffe raskere og bedre beslutninger i den offentlige saksbehandlingen.

Målet for selve digitaliseringsprosjektet er å gjøre arkivene komplette og enkelt søkbare i kommunens løsninger og derigjennom tilby publikum en digital selvbetjeningsportal gjennom Servicetorget.

 

Vi takker Fredrikstad kommune for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover!

 

Les mer om våre tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv