Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger. Via vår løsning i Ledningsportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst. Vårt feltpersonale har solid kunnskap, vi kan utføre datafangst av ulike typer ledningsnett - levert på det formatet du måtte ønske.

Vil tilbyr:

  • feltdatafangst, gamle og nye anlegg
  • opplytting av ledningsnett
  • innmåling av kabler og komponenter
  • registrering av innhold i skap/trafo etc

Via Geomatikk sin Ledningsportal kan du enkelt bestille innmåling av ledninger. I løsningen kan du tegne inn området som skal måles opp, eller legge ved vedlegg som viser området. Å opprette bruker i Ledningsportalen er gratis, og bestillingsløsningen kan benyttes av aktører - både med og uten rammeavtale.

Erfaring og kunnskap

Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende ledningsnett fra bunnen av, til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer.

geomatikk2017_webb-8006712
Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering. Vi har god erfaring med å lasta data inn i de fleste nettinformasjonsssystemer, og kan derfor levere data på riktig format.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Steinar Holt, fagansvarlig for ledningsmåling
901 51 899
bjorn-steinar.holt@geomatikk.no

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere