Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger.
Vi leverer innmåling i henhold til kravene i den nye ledningsregistreringsforskriften.
Via vår løsning i Ledningsportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst. Vårt feltpersonale har solid kunnskap, vi kan utføre datafangst av ulike typer ledningsnett - levert på det formatet du måtte ønske.

Vil tilbyr:

  • feltdatafangst, gamle og nye anlegg
  • opplytting av ledningsnett
  • innmåling av kabler og komponenter
  • registrering av innhold i skap/trafo etc

Via Geomatikk sin Ledningsportal kan du enkelt bestille innmåling av ledninger. I løsningen kan du tegne inn området som skal måles opp, eller legge ved vedlegg som viser området. Å opprette bruker i Ledningsportalen er gratis, og bestillingsløsningen kan benyttes av aktører - både med og uten rammeavtale.

Geomatikk leverer tjenester i henhold til kravene i ledningsregistreringsforskriften

Geomatikk har inngående kjennskap til kravene i forskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. De nye kravene vil kreve spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.

Geomatikk har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert NIS.

  • Innmåling av nytt ledningsnett på åpen eller lukket grøft
  • Blåsing og innmåling av søketråd
  • Innlegging av innmålt ledningsnett i NIS

Geomatikk har utviklet effektive løsninger for bestilling, oppfølging og levering av oppdrag. Dette betyr at du som kunde slipper å bruke unødige ressurser på dette, men kan motta skreddersydde leveranser fra oss. Prosessene tilpasses den enkelte kunde, og den enkelte prosess beskrives detaljert i en kundespesifikasjon som inngår som en del av kontrakten.

Erfaring og kunnskap

Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende ledningsnett fra bunnen av, til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer.

IMG_0750
Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering. Vi har god erfaring med å lasta data inn i de fleste nettinformasjonsssystemer, og kan derfor levere data på riktig format.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Steinar Holt, fagansvarlig for ledningsmåling
901 51 899
bjorn-steinar.holt@geomatikk.no

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere