Sensitivitetsanalyse

Med sensitivitetsanalyse oppnår du bedre kontroll på innholdet i dokumentene og legger til rette for sikrere publisering til publikum.

Analyse

Hev kvaliteten i arkivet med sensitivitetsanalyse. Vi utarbeider en liste med arkiveier og analyserer arkivene etter hvilke ord som står i listen. Analysen fanger opp ord og fraser i dokumenter som skal være unntatt offentlighet, og vil dermed hjelpe til å sikre arkivet ytterligere.

Analyse
Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens og maskinlæring blir benyttet til å finne ord, fraser og personnummer i dokumentene som ønskes publisert. Løsningen tolker sensitiv informasjon og håndskrift, som gir mulighet for sladding av ord og fraser før publisering.

Rapport

Sensitivitetsanalysen gir en rapport som viser hvilke dokumenter som mulig bør "unntas offentlighet". Arkiveier kan gå over rapporten for å identifisere og merke de dokumentene som faktisk må unntas offentlighet. Vi overfører dette til braArkiv og oppdaterer merkingen.

Rapport

Vil du vite mer?

Bilde av Geir Harbak

Kontakt:

Geir Harbak
Rådgiver og løsningseier braArkiv
Tlf: 918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no

Artikler om sensitivitetsanalyse

Stock photo - people visiting lawyer office for signing and legalization documents stamping legal document notary public

Publisering av eiendomsdokumenter for publikum i Askøy kommune

7 april 2022

Askøy kommune har nå i flere år publisert eiendomsdokumenter til sine innbyggere,…

Les mer
Stock photo

Sensitivitetsanalyse før publisering av arkivmateriale til publikum

21 desember 2021

Både kommuner og statlige etater med flere oppfordres til å publisere sine…

Les mer