Sensitivitetsanalyse

 

Med sensitivitetsanalyse oppnår du bedre kontroll på innholdet i dokumentene i GeoDoc (tidl. braArkiv) og legger til rette for sikrere publisering til publikum.

Analyse

Hev kvaliteten i dokumentarkivet med sensitivitetsanalyse. Vi utarbeider en liste i samarbeid med arkiveier og analyserer dokumentene i GeoDoc etter hvilke ord som står i listen. Analysen fanger opp ord og fraser i dokumenter som skal være unntatt offentlighet, og vil dermed hjelpe til å sikre arkivet ytterligere.

Analyse
Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens og maskinlæring blir benyttet til å finne ord, fraser og personnummer i dokumentene som ønskes publisert. Løsningen tolker sensitiv informasjon og håndskrift, som gir mulighet for sladding av ord og fraser før publisering.

Rapport

Sensitivitetsanalysen gir en rapport som viser hvilke dokumenter som mulig bør "unntas offentlighet". Arkiveier kan gå over rapporten for å identifisere og merke de dokumentene som faktisk må unntas offentlighet. Vi overfører dette til GeoDoc (tidl. braArkiv) og oppdaterer merkingen.

Rapport

Vil du vite mer?

geirharbak1

Kontakt:

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no

Artikler om sensitivitetsanalyse

Stock photo - people visiting lawyer office for signing and legalization documents stamping legal document notary public

Publisering av eiendomsdokumenter for publikum i Askøy kommune

7 april 2022

Askøy kommune har nå i flere år publisert eiendomsdokumenter til sine innbyggere,…

Les mer
Stock photo

Sensitivitetsanalyse før publisering av arkivmateriale til publikum

21 desember 2021

Både kommuner og statlige etater med flere oppfordres til å publisere sine…

Les mer