Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og bærekraft handler om at måten vi som selskap opptrer på skal være til det beste for lokalsamfunnene vi opererer i og for planeten vi alle lever på. Geomatikk skal være en god arbeidsgiver, en god forretningspartner, og en ansvarlig aktør i samfunnet.

Corporate Social Responsibility Policy

Inspirert av FNs 17 bærekraftsmål og 10 prinsipper for et ansvarlig næringsliv, har Geomatikk Gruppen definert egne mål som er beskrevet i vår CSR-policy. Les mer om vår CSR policy via knappen under.