Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og bærekraft handler om at måten vi som selskap opptrer på skal være til det beste for lokalsamfunnene vi opererer i og for planeten vi alle lever på. Geomatikk skal være en god arbeidsgiver, en god forretningspartner, og en ansvarlig aktør i samfunnet.

Corporate Social Responsibility Policy

Inspirert av FNs 17 bærekraftsmål og 10 prinsipper for et ansvarlig næringsliv, har Geomatikk-gruppen definert egne mål som er beskrevet i vår CSR-policy.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter i Norge å redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Geomatikk publiserer redegjørelsen i henhold til åpenhetsloven.