Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk har hovedfokus på å passe på samfunnets infrastruktur.

Ved å tilby en samordnet tjeneste kan vi tilby en mer kostnadseffektiv tjeneste, samtidig som vi gir den som skal grave god service.

 

Vi har gjennom mange år utviklet tjenester og løsninger som understøtter netteierens, graveentreprenørens og vår egen virksomhet på en effektiv måte. og som bidrar til å redusere antall skader på kritisk infrastruktur.

Vår visjon: uskadde ledningsnett

Geomatikk beskytter nedgravd infrastruktur. Vi forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet. Hvert år håndterer vi ca 140 000 henvendelser om graving, og foretar 90 000 utreiser i felt for å utføre kabelpåvisning.

 Vi utfører tjenesten for mer enn 170 netteiere

Sidan 1998 har mer enn 170 netteiere satt bort denne tjenesten til Geomatikk, deriblant Telenor, Telia Norge, Elvia, Agder Energi, BKK Nett, Tensio TS/TN, Oslo kommune, Trondheim kommune. En viktig årsak til vår fremgang er at vi, som spesialister på gravemelding og kabelpåvisning, kan tilby ett en komplett tjeneste til våre kunder. Med andre ord er vårt arbeid mye mer omfattende enn kun å markere ledningsnettets geografiske beliggenhet med spray.

Fokus på kommunikasjon med maskinentreprenøren

Vanligvis forårsakes en graveskade av en gravemaskin. Geomatikk satser derfor stort på god kommunikasjon med maskinentreprenørene, bygg- og anleggsforetak og privatpersoner. Vi ser kommunikasjon som en viktig faktor for å forebygga graveskader og senke kostnadene for deg som er netteier. i 2016 lanserte vi mobilappen GeoGrav som gir maskinentreprenøren bedre oversikt og kontroll over sine registrerte gravearbeider.

Geomatikk gir deg økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll

Geomatikk verner om din infrastruktur. Vårt totalkonsept bygger på effektive prosesser og moderne IT-støtte i kombinasjon med personlig oppfølging og feltarbeid.

Vi behandler dine henvendelser og skader

Våre kundesentre analyserer og behandler henvendelser om graving som berører din infrastruktur. De samordner også feltarbeidet og utreder eventuelle skader.

Påviser og markerer din infrastruktur

Med kort reisevei til oppdragene kan vi spare tid, penger og resurser for deg som netteier. Vår fleksible, riksdekkende feltorganisasjon utfører kabelpåvisning fra nord til syd. Vi rykker også ut på akutte oppdrag og tilbyr innmåling av ledningsnett.

Sikrer sporbarheten

Fullstendig dokumentasjon øker tryggheten for deg som netteier. Ikke minst ved tvister. Vår arbeidsprosess klargjør informasjonsflyten mellom netteier og graveentreprenør. For begge parters sikkerhet, ber vi graveentreprenøren om å signere på at de har mottatt informasjonen i ordren. Vi fotograferer også oppmerket område når vi har utført arbeidet i felt.

Innsynsportalen gir deg oversikt over graveaktiviteten nær ditt ledningsnett

Som kunde drar du nytte av vår omfattende database og kartbaserte løsning der vi viser graveaktiviteten sammen med ditt ledningsnett. Her kan du også finne kontaktinformasjon til den som graver – informasjon som gjør att du raskt kan agere ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere