Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk leverer tjenester for gravemelding og kabelpåvisning for over 190 netteiere i Norge. Spar tid, penger og beskytt infrastrukturen din. Gjennom våre tjenester og kompetanse er ledningene dine i trygge hender.

Geomatikk verner om din infrastruktur

Vårt hovedfokus er å passe på samfunnets infrastruktur. Våre tjenester skaper en samhandlingsplattform for netteiere, offentlige myndigheter, entreprenører og samfunnet for øvrig.

Vi skal spre kunnskap, forenkle prosesser, og bidra til god samhandling mellom aktørene. Vi forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet. På vegne av over 190 netteiere håndterer vi hvert år ca 140 000 henvendelser om graving, og foretar 92 000 utreiser i felt for å utføre kabelpåvisning.

Vi støtter deg gjennom hele verdikjeden

Enkel forretningsmodell

Vi mottar og loggfører henvendelser

Vi kontrollerer om det finnes ledninger i området

Vi gir klarsignal/sender ut kart/avtaler påvisning

Vi utfører påvisning av ledninger i felt (hvis avtale om dette)

Vi loggfører/dokumenterer, rapporterer og arkiverer

Geomatikk gir deg økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll

Vi tilbyr et totalkonsept for økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll over nedgravd infrastruktur som støtter deg i alle ledd i verdikjeden. Vårt totalkonsept bygger på effektive prosesser og moderne IT-støtte i kombinasjon med personlig oppfølging og feltarbeid.

Vi påviser og markerer din infrastruktur

Vi sikrer sporbarheten

Vår innsynsportal gir deg oversikt over graveaktiviteten nær ditt ledningsnett

Vi behandler dine henvendelser og skader

Netteiere

Vi utfører tjenesten for mer enn 190 netteiere

I Ledningsportalen kan den som skal grave i dag registrere gravemelding og bestille kabelpåvisning for mer enn 190 norske netteiere, og få et samlet svar på ett sted. Våre feltteknikere utfører også påvisning i felt for flere netteiere samtidig. Samordningen gjør at påvisningen blir rimeligere. I stedet for at hver netteier sender ut hver sin påviser, reiser en felttekniker fra Geomatikk ut og påviser for flere netteiere tilknyttet samme arbeidsområde.

Siden 1998 har mer enn 190 netteiere satt bort denne tjenesten til oss i Geomatikk, deriblant Telenor, Telia Norge, Elvia, Agder Energi, BKK Nett, Tensio TS/TN, Oslo kommune og Trondheim kommune. En viktig årsak til vår fremgang er at vi, som spesialister på gravemelding og kabelpåvisning, kan tilby en komplett tjeneste til våre kunder. Med andre ord er vårt arbeid mye mer omfattende enn kun å markere ledningsnettets geografiske beliggenhet med spray.

Utfordringer for netteiere

 • Tøff konkurranse
 • Fokus på effektivisering og kostnadsreduksjon
 • Kabelpåvisning er ikke kjernevirksomhet, og har en betydelig kostnad
 • Tjenesten er sesongbetont, og høysesong for graving er også høysesong for andre primæroppgaver
 • Graveskader og reparasjoner fører til tapte inntekter, misfornøyde kunder og tapt rennommé
 • Vanskelig å avdekke hvem som har skadet kabler, hvor dette har skjedd og når skaden oppsto slik at skaden kan dekkes av skadevolder
fortrinn

Geomatikks fortrinn

 • Riksdekkende samordnet tjeneste
 • Bedre kundeservice
 • Bedre kvalitet på påvisning
 • Sporbarhet i alle ledd
 • Tettere kobling mellom netteier - graveentreprenør
 • Profesjonell skadebehandling
 • Effektive støtteverktøy for alle berørte parter
 • God kompetanse på krav og bransjestandarder, herunder Ledningsregistreringsforskriften

Nettselskapets representant - ny tjeneste for e-verk

Nettselskapets representant er en ny tjeneste vi kan tilby våre eksisterende e-verkskunder på gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten. Med en avtale på Nettselskapets representant, vil rollen nettselskapets representant utøves av Geomatikk på vegne av deg som e-verk, i forbindelse med påvisning nær viktig infrastruktur. Vår felttekniker opptrer som sakkyndig person på vegne av nettselskapet og skal ivareta eiers interesser på anleggsstedet. Formålet er å få en rask og effektiv avklaring rundt behovet for leder for sikkerhet når Geomatikk allerede er på stedet. Prosessen er heldigital og dokumentasjonen tilgjengeliggjøres til både ansvarlig entreprenør og nettselskapet.

Bilde av en entreprenør og felttekniker

Ledningsportalen og GeoGrav

Effektiv kommunikasjon mellom den som graver og ledningseier

Skjermbilde av ledningsportalen.no

Ledningsportalen.no

Vi tilbyr en bestillingsportal for den som skal grave eller prosjektere. I tillegg til å være en bestillingsportal, har Ledningsportalen.no som overordnet mål å gjøre det enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe med ledninger og graving i Norge. Ledningsportalen skal spre kunnskap, forenkle prosesser, og bidra til god samhandling mellom netteiere, kommuner, entreprenører og folk flest. Her finnes god veiledning om:

 • Koordinering av planlagte gravearbeid
 • Søknad om graving/arbeid på offentlig grunn
 • Kart for planlegging og prosjektering
 • Klarering av graveområde mht. ledningsnett
 • Krav i Ledningsregistreringsforskriften
 • Hvordan registrere henvendelser

Ledningsportalen i lommeformat

GeoGrav er appen hvor graveentreprenører gis tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeid ute på grøfta.

 • Oversikt over alle sine og firmaets ordre og status/dokumenter
 • Registrere start/stopp graving
 • Bestille tilsynsperson fra netteier for å avdekke ledninger
 • Tilbakerapportere ikke flyttet infrastruktur
 • Melde skader/avvik
Skjermbilde av GeoGrav appen

Noen av våre kunder

Logoer til noen av våre kunder

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286

Les bloggen vår

Bistand i forbindelse med arbeid nær strømførende anlegg for Linja AS

4 juli 2024

Nettselskapet Linja AS har signert avtale med oss i Geomatikk AS der vi i forbindelse med kabelpåvisning skal bistå i tilfeller med arbeid nær strømførende…

Les mer

Årets sommerstudenter utforsker 3D-visualisering av ledningsnett

2 juli 2024

I starten av juni tok vi imot årets sommerstudenter – Jessica, Thea, Vegard og Petter. I sommer skal disse fire få bryne seg på et…

Les mer

Fagne AS setter bort kontroll av innmålingsfiler til oss i Geomatikk

21 juni 2024

For å sikre høy kvalitet på ny dokumentasjon, samt at alle krav i forskrift overholdes, har Fagne AS valgt å inngå en avtale med oss…

Les mer