Utlevering av ledningsdata for planlegging

Geomatikk tilbyr en tjeneste for mottak og behandling av forespørsler om utlevering av kartgrunnlag for prosjektering og planlegging. Informasjonen overleveres som standard på PDF eller SOSI/GML-format, men kan også leveres på andre formater om ønskelig, slik som for eksempel DWG og SHAPE.

PDF fra Geomatikk 5

Vi i Geomatikk gir deg som netteier økt beskyttelse og hjelper deg med å holde oversikt

Vi forholder oss til dine retningslinjer om mengde infrastruktur vi kan utlevere. Dersom det bestilles infrastruktur over et område som overskrider arealgrensen definert av deg, stopper vi søknaden og informerer deg om dette. 

Bli varslet via e-post dersom noen bestiller ledningsdata for planlegging over ditt nett. Du får da tilsendt et kart som viser prosjekteringsområdet, samt informasjon om bestiller, byggherre og formålet med prosjektet. 

Vår innsynsportal gir deg som netteier oversikt over planleggingsprosjekter i tilknytning av ditt ledningsnett.

Vi behandler bestillers henvendelser og følger opp alle spørsmål rundt leveransen på dine vegne. 

Geomatikk kan tilrettelegge slik at vektorleveransen kun inneholder de spesifikke egenskapene som netteier selv ønsker skal utleveres

Hva vi tilbyr til planleggere og rådgivende ingeniører

For å kunne planlegge et prosjekt, er det nødvendig å innhente informasjon om hvilke kabler som ligger i bestillers prosjekteringsområde. Vi ønsker å forenkle hverdagen for planleggere og rådgivende ingeniører. Våre leveranser er strømlinjeformede, og standardisert med lik struktur, uavhengig av netteier.

Våre PDF-leveranser er gjenkjennbare med samme tegneregler og fargesymboler

Tilbakemeldingen inneholder en komplett oversikt over netteiere som har infrastruktur innenfor bestillers prosjekteringsområde

Sikker leveranse av ledningsdata (bestiller må være innlogget via vår løsning for å laste ned ledningsdata)

Bestillere kan bestille og laste ned ledningsdata i SOSI, GML, DWG, DXF, SHAPE- format, inkludert ønsket koordinatsystem og sone

Når bestillingen er gjennomført og ledningsdata er oversendt, kan bestillere selv generere PDF-kart via vår interaktive kartløsning

Dersom bestillere har utfordringer eller problemer med å lese våre vektorleveranser - bistår vi helt til bestiller er fornøyd

Vi kan konfigurere opp en varslingsløsning, slik at det sendes en e-post til deg som netteier når det bestilles ledningsdata over deres nett

Vi behandler alle henvendelser fra våre bestillere innen 5 virkedager (i henhold til ledningsregistreringsforskriften). Dersom bestiller har behov for raskere behandling kan vedkommende få henvendelsen hurtigbehandlet (innen 24 timer) mot et gebyr.

Utfordringer for netteiere

  • Fokus på effektivisering og kostnadsreduksjon
  • Utlevering av ledningsdata for planlegging er ikke kjernevirksomhet, og har en kostnad
  • Nettinformasjonssystemene hos de fleste netteierne er ikke skreddersydd for PDF-leveranser.
  • Ledningsregistreringsforskriften stiller krav om utlevering på 5 dager

Vi utfører tjenesten for mer enn 50 netteiere

Mer enn 50 netteiere har satt bort denne tjenesten til Geomatikk, deriblant Telenor, Telia Norge, Elvia, GlobalConnect. Vi tilbyr en grundig og omfattende oversikt over hvilke netteiere som har ledningsdata i bestillers prosjekteringsområde. Av de netteierne vi ikke har avtale med - kan våre bestillere enten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av de. Dette gjør bestiller enkelt i skjemaet ved registrering av ny bestilling via Ledningsportalen.

Netteiere hvit bakgrunn
Skjermbilde av ledningsportalen.no

Ledningsportalen

Vi tilbyr en bestillingsportal for den som skal grave eller prosjektere. I tillegg til å være en bestillingsportal, har Ledningsportalen.no som overordnet mål å gjøre det enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe med ledninger og graving i Norge. Ledningsportalen skal spre kunnskap, forenkle prosesser, og bidra til god samhandling mellom netteiere, kommuner, entreprenører og folk flest. Her finnes god veiledning om:

  • Koordinering av planlagte gravearbeid
  • Kart for planlegging og prosjektering
  • Søknad om graving/arbeide på offentlig grunn
  • Klarering av området mht. ledningsnett
  • Krav i Ledningsregistreringsforskriften
  • Hvordan registrere henvendelser

Oversikt over hvilke andre netteiere i din kommune vi har avtale med

Legg merke til at vi har andre netteieravtaler når det gjelder utlevering av ledningsdata for prosjektering, sammenlignet med den ordinære Gravemeldingstjenesten.

 

Er du netteier og vil vite mer om denne tjenesten?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286

Les bloggen vår

Bistand i forbindelse med arbeid nær strømførende anlegg for Linja AS

4 juli 2024

Nettselskapet Linja AS har signert avtale med oss i Geomatikk AS der…

Les mer

Årets sommerstudenter utforsker 3D-visualisering av ledningsnett

2 juli 2024

I starten av juni tok vi imot årets sommerstudenter – Jessica, Thea,…

Les mer

Fagne AS setter bort kontroll av innmålingsfiler til oss i Geomatikk

21 juni 2024

For å sikre høy kvalitet på ny dokumentasjon, samt at alle krav…

Les mer