Ledningsdata for planlegging

I tillegg til den ordinære Gravemeldingstjenesten, kan Geomatikk tilby ledningsdata/-kart for planlegging og prosjektering i ulike formater som SOSI, DXF, etc. Slike kart kan ikke benyttes som grunnlag for gravearbeider.

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og  påvisningstjenesten. Du kan ikke bruke disse kartene som underlag i forbindelse med graving. Skal du grave, må du bestille en Gravemelding/kabelpåvisningBestilling av ledningsdata gjør du via vår Ledningsportal. Å bli bruker er kostnadsfritt. Du finner en brukerveiledning (video) lengre ned på siden, som beskriver hvordan du skal legge inn en henvendelse.

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

Legg merke til at vi har andre netteieravtaler når det gjelder utlevering av kart for prosjektering og planlegging, sammenlignet med den ordinære Gravemeldingstjenesten. Av de netteierne vi ikke har avtale med - kan du enten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. En slik forespørsel oppretter du enkelt i skjemaet når du legger inn en ny bestilling via vår Ledningsportal.

Hva med de netteiere vi ikke har avtale med?

Av de netteierne vi ikke har avtale med - kan du enten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Dette gjør du enkelt i skjemaet når du legger inn en ny bestilling via vår Ledningsportal.


Utlevering på format / koordinatsystem

Ved bestilling av data i SOSI/SHAPE format, leveres alle data i UTM32 som standard, men dersom ønskelig kan vi konvertere til andre koordinatsystemer, samt andre filformater. Dette registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en bestilling. Filkonvertering av våre ledningsdata koster kr 500,- ekskl. mva. pr fil vi konverterer.


Hvordan registrere en henvendelse om ledningsdata

Nedenfor finner du en informasjonsvideo om hvordan man oppretter en henvendelse om bestilling av ledningsdata i Ledningsportalen.


Eksterne filer til konvertering

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste. Den finner du ved å trykke nedenfor.


Følgende priser og avtaler gjelder for Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV

 

 

SOSI-leveranse - pr. netteier (Telenor Norge / Telenor Kabel-TV)  Ekskl. mva.  Inkl. mva.
Pr. bestilte netteier. For områder 0 - 100 da (0 - 100.000 m2) kr. 1660,00 kr. 2075,00
Pr. bestilte netteier. For områder 100 - 1000 da (100.000 - 1.000.000 m2) kr. 2950,00 kr. 3687,50
Ved bestilling av områder over 1000 da (1.000.000 m2) vil du bli kontaktet av Geomatikk for nærmere avklaring vedrørende bruk og pris

 

PDF-leveranse - pr. netteier (Telenor Norge / Telenor Kabel-TV) Ekskl. mva. Inkl. mva.
Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen. kr. 520,00 kr. 650,00

Leveranse av kartutsnitt i PDF-format over nettet tilhørende Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV er gratis for:

  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge – Telenor Norge Kabel-TV
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV
Gratis Gratis

 

 

Følgende priser gjelder for øvrige netteiere

 

SHAPE/SOSI/DXF-leveranse - pr. netteier Ekskl. mva. Inkl. mva.
Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer én fil. Ved bestilling av flere opptegnede polygoner kan det bli nødvendig å generere flere filer som kan påvirke prisen. kr. 1660,00 kr. 2075,00

 

PDF-leveranse - pr. netteier Ekskl. mva. Inkl. mva.
Pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen. kr. 520,00 kr. 650,00

 

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette. Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier. Leveringstid er 5 virkedager.


Fakturering

Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post. Betalingsfrist er 14 dager.

For å bestille kart må du logge inn på vår Ledningsportal. Dersom du ikke har brukertilgang inn mot Ledningsportalen fra før, kan du bestille det via link øverst på denne siden.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere