Ledningsdata for planlegging

I tillegg til den ordinære Gravemeldingstjenesten, kan Geomatikk tilby ledningsdata/-kart for planlegging og prosjektering i ulike formater som SOSI, DXF, etc. Slike kart kan ikke benyttes som grunnlag for gravearbeider.

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og  påvisningstjenesten. Du kan ikke bruke disse kartene som underlag i forbindelse med graving. Skal du grave, må du bestille en Gravemelding/kabelpåvisningBestilling av ledningsdata gjør du via Ledningsportalen.no - se her for mer informasjon.

Hvilke netteiere vi har avtale med om utlevering av ledningsdata for planlegging

Legg merke til at vi har andre netteieravtaler når det gjelder utlevering av kart for prosjektering og planlegging, sammenlignet med den ordinære Gravemeldingstjenesten.

Hva med de netteiere vi ikke har avtale med?

Av de netteierne vi ikke har avtale med - kan du enten ta direkte kontakt med disse netteierne selv, eller spørre oss om vi kan innhente disse dataene på vegne av deg. Dette gjør du enkelt i skjemaet når du legger inn en ny bestilling via vår Ledningsportal.


Utlevering på format / koordinatsystem

Ved bestilling av data i SOSI / GML format, leveres alle data i UTM32 som standard, men dersom ønskelig kan vi konvertere til andre koordinatsystemer, samt andre filformater. Dette registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en bestilling.


Mer informasjon

Ledningsportalen.no finner du mer informasjon om denne tjenesten, samt informasjon om våre tilleggstjenester.


Eksterne filer til konvertering

Har du andre eksterne GIS-filer som du ønsker å få konvertert eller slå sammen, kan du benytte deg av vår filformateringstjeneste. Den finner du ved å trykke nedenfor.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere