GeoSak

Et komplett system for innsending og behandling av planer og offentlige søknader. Benyttes i dag av over 70 norske kommuner.

Hva er GeoSak?

GeoSak er et webbasert koordinerings- og saksbehandlingssystem for planer og offentlige søknader. Et kraftig verktøy for kommunale forvaltere, designet for effektiv behandling av offentlige planer og søknader, samt oppfølging av pågående arbeid.

GeoSak håndterer blant annet

  • Planer for gravekoordinering (tidl. KGrav)
  • Søknad for kryssing- og nærføringstillatelse (tidl. KGrav)
  • Søknad for grave- og arbeidstillatelser
  • Søknad for arbeidsvarsling
  • VA- og sanitærmeldinger
  • Annet arbeid som krever en søknad til kommunen

Kommunen avgjør selv hva GeoSak skal brukes til, og hvilke skjema/søknader som skal være tilgjengelig.

Et integrert kart gir visuell oversikt over saker og registrerte koordineringsplaner, med filtrerings- og søkefunksjoner for effektiv saksbehandling.

GeoSak - mockups

Smidig arbeidsflyt - fra planlegging til fakturering

Komplett løsning for koordinering og søknadsbehandling 

Totaloversikt fra planlegging og koordinering til ferdigstillelse av arbeid

Integrert selvhjelp hever kvaliteten på søknaden og avlaster saksbehandler

Sømløs integrasjon mellom saksbehandlermodul, aktørportal og felt/kontrollapplikasjon forbedrer samhandling mellom aktører

Konfigurerbare dashboards ivaretar saksbehandlers individuelle behov

Automatiske varsler og enkel håndtering av dokumentasjon underveis i prosessen

Effektiv konkursoppfølging

Effektiv feltkontroll / tilsyn av pågående arbeid

Forenkler fakturering og inndrivelse av gebyr

Tilpasses etter kommunens spesifikke behov, inkludert konfigurering av statuser, varsler, sjekklister m.m.

Sikker identifisering ved pålogging via AD-innlogging for kommunen og MinID for aktør

Rest API og støtte for GeoIntegrasjonstandarden moderniserer plattformen

pc

Planer og søknader registreres gjennom en egen aktørportal

Som planlegger og søker i GeoSak benyttes en egen aktørportal for opprettelse og koordinering av planer, og innsending av søknader. Aktøren logger seg inn med BankID og vil ha god oversikt over sine aktiviteter fra start til slutt. Her kan en enkelt følge status på egne planer og søknader, samt samhandle med kommunens saksbehandler. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke typer søknader som skal være tilgjengelig i aktørportalen.

Systemet inneholder også et aktørregister per foretak for registrering av godkjente aktører og påkrevd dokumentasjon. Kommunen godkjenner alle som registrerer seg i aktørportalen. Dersom en aktør har opparbeidet seg anmerkninger som ikke rettes innen gitt frist, vil kommunen ha mulighet til å fjerne godkjenning av aktøren i aktørregisteret inntil feil og mangler er rettet.

Valgbare moduler

GeoSak er et fleksibelt system som enkelt kan konfigureres og tilpasses etter kommunens behov. Vi tilbyr flere ulike tilleggsmoduler.

Klikk på en av modulene for å lese mer. 

Delegering av myndighet

Hvis kommunen ønsker det, kan aktørers tilgang til GeoSak bygge på en delegeringsmatrise hvor et foretak tildeler tilganger via Altinn.

For å kunne sende inn en plan eller søknad på vegne av et foretak i aktørportalen, må man da først ha fått delegert myndigheten fra det aktuelle foretaket. På denne måten kan systemet enkelt håndtere hvem som faktisk er ansvarlig for arbeidet, og sikre at faktureringen blir sendt til riktig foretak. Kommunen får samtidig bedre kontroll på at entreprenør ikke utfører arbeid uten at byggherre formelt har gitt tillatelse. Byggherre som har delegert til en entreprenør, vil også ha tilgang til og oversikt over planer og søknader levert inn på deres vegne.

I tilfeller hvor en entreprenør ikke klarer å gjennomføre et arbeid, har saksbehandler i kommunen mulighet til å invitere en ny sakspart til en søknad. På denne måten kan en annen entreprenør formelt overta kommunal saksgang i GeoSak, avslutte arbeidet og saken kan arkiveres.

Gravearbeid er vår spesialitet

Vi fungerer som et knutepunkt mellom entreprenører, netteiere og kommuner. I løpet av 2023 håndterte våre saksbehandlere og feltteknikere 111 347 gravehenvendelser og utførte 73 264 påvisninger i felt på vegne av over 190 netteiere. Med andre ord har vi full kontroll over alle gravearbeider og er daglig i kontakt med entreprenørene gjennom våre løsninger. Dette gir oss optimale forutsetninger for å levere en effektiv tjeneste til våre kommunekunder. I dag benytter mer enn 70 kommuner våre løsninger til søknadsbehandling.

Ikon av påvisning

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286