Skanning av dokumenter

Vår samarbeidspartner Iron Mountain AS skanner papirarkivet

ditt uavhengig av type og format. Vi tilbyr også løsningen docHub for deg som ønsker å stå for skanningen selv.

Skanning og digitalisering siden 1998

Geomatikk har drevet med skanning av papirarkiver i over 20 år. I dag har vi et samarbeid med vår partner Iron Mountain AS på dette området. Sammen håndterer vi alle typer arkiv, uansett type og format. Dersom du har flere typer arkiv, sørger vi for at all informasjon samles og gjøres søkbart.

Det ferdig skannede arkivet kan enten overleveres på et ønsket medium i ønskelig format, eller til vårt digitale dokumentsystem, GeoDoc (tidl. braArkiv). Innholdet i GeoDoc kan videre deles med publikum via vår publikumsløsning, docTorg.

Tre personer foran en blå vegg - logo Iron Mountain

Vi skanner det du har

Bøker og protokoller

Permer

Skjøre papirorginaler 

Kart og tegninger i storformat 

Microfiche/microfilm

SEFRAK-skjema

Negativer

Lysbilder

24-TIMERS-GARANTI-1

Vi garanterer tilgjengelighet gjennom hele digitaliseringsprosessen

Med vår 24 timers garanti sørger vi for at dokumenter i arkivet er tilgjengelig også underveis i digitaliseringsprosessen. Etterspurte saksmapper returneres i elektronisk format senest innen 24 timer etter meldt behov.

Rydding og registrering

Vi bistår med rådgivning for hvordan informasjonen i arkivene på best mulig vis kan gjøres digitalt søkbar ved hjelp av rydding og registrering. Ved digitalisering av kommunale eiendomsarkiver baserer vi oss på veiledning fra ArkivLett-standarden, som er en nasjonal standard for merking av dokumenter i byggesaksarkiv.

Ryddingen sikrer at arkivverdig materiale blir riktig sortert og bevart på best mulig måte fysisk. OCR-tolkning og registrering av metadata er nødvendig for fremtidige søk og gjenfinning digitalt.

Les mer om rydding og registrering

mappestruktur2

Vi bistår i hele digitaliseringsprosessen

     
Analyse av dokumentarkivet
i forkant av skanning

     
Henting, pakking og transport

     
Rydding og registrering av nøkkelinformasjon

     
Skanning og import

     
Grafisk kontroll

     
Kategorisering etter ønsket struktur

     
Overføring fra produksjonsbasen

     
Sluttkontroll

     
Tilgjengeliggjøring av digitalt materiale

     
Avlevering av papirarkiv

Håndtering av digitalt materiale og papirarkiv etter endt digitalisering

Ved skanning av papirarkivet tilbyr vi ulike alternativer etter mediekonvertering, avhengig av deres behov og type arkiv. Dette er noe som gjerne varierer avhengig av om arkivet tilhører privat eller offentlig sektor, hvor det stilles ulike krav til behandling etter endt skanning. Vi hjelper deg gjerne med å velge passende løsning eller eventuelt en kombinasjon av de ulike løsningene. 

Tilgjengeliggjøring av digitalt materiale

Avlevering av papirarkiv

Lagring og tilgjengeliggjøring via GeoDoc

Avlevering til arkivdepot

Oppdatering av eksisterende avleveringsuttrekk

Mellomlagring og destruering

Avleveringsuttrekk fra GeoDoc

Tilbakelevering for egen oppbevaring

Få hjelp til å sette opp en lokal skanningsfabrikk der hvor du befinner deg, eller til å supplere ditt digitale arkiv etter endt skanning. docHub er et produksjonsverktøy hvor du kan behandle dokumenter som enten er skannet selv eller som er kommet inn via et annet grensesnitt, for deretter å samle disse i GeoDoc.

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Jørgen Syversen
Key Account Manager | Iron Mountain AS
+47 48 06 06 17
jorgen.syversen@ironmountain.com

Få et prisestimat

Fyll ut skjema for skanningsforespørsel under og motta et prisestimat fra Iron Mountain.

Artikler om skanning av dokumenter

Tre personer foran en blå vegg - logo Iron Mountain

Geomatikk AS inngår samarbeid med Iron Mountain Norge AS

3 mai 2023

Geomatikk AS har signert en samarbeidsavtale med Iron Mountain Norge AS med…

Les mer

Pilotprosjekt SINTEF Energi

6 september 2022

I sommer digitaliserte vi rundt 600 forskningsrapporter for SINTEF Energi. Rapportene blir…

Les mer
Arkivesker blir pakket og fraktet

Vi skal rydde og digitalisere eiendomsarkivet til Birkenes kommune!

17 juni 2022

Tidligere i år fikk vi tildelt oppdraget med å rydde og digitalisere…

Les mer