Geomatikk beskytter samfunnets nervetråder

Våre tjenester skaper en samhandlingsplattform ​for netteiere, offentlige myndigheter, entreprenører ​og samfunnet for øvrig, som bidrar til å forenkle deres arbeid, samt unngå at kritisk infrastruktur blir skadet. Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.

Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk utfører en landsdekkende tjeneste for mer enn 170 netteiere. Gjennom  samordning utfører vi tjenesten med høyere kvalitet til en lavere pris, samt redusere antall skader.

Søknadsbehandling vei og VA-Geosak

Søknadsbehandling vei og VA - GeoSak

Geomatikk tilbyr en web-løsning for registrering, behandling og oppfølging av søknader om graving i / disponering av offentlig grunn. Løsningen håndterer også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler.

Koordinering av planer - KGrav

Koordinering av planer - KGrav

Geomatikk leverer en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider. Formålet med løsningen er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, samt redusere graving i veigrunnen.

GIS-Tjenester

GIS-tjenester

Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett. Vi har god kompetanse på de fleste NIS og GIS løsninger som er i bruk i det norske markedet. Vi har kompetanse på alle typer ledningsnett.

Ledningsmåling

Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger. Via vår løsning i kundeportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger til netteiere, entreprenører og offentlige myndigheter.

Våre tjenester bidrar til å digitalisere Norge, samt beskytte samfunnets kritiske infrastruktur.

Hjelp oss å redusere
antall graveskader

Husk å registrere din henvendelse på ledningsportalen.no FØR du skal begynne å grave. Da unngår du at viktig infrastruktur blir skadet med alle de negative effekter dette påfører samfunnet.

Ledningsportalen.no

Sentralt
ledningseierregister

Her finner du oversikt over netteiere i din kommune. Inkluderer også netteiere som ikke er kunder av Geomatikk.

gravemelding_laptop

FØLG OSS

Facebook

Linkedin

YouTube

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets nervetråder

Hvert år rammes tusenvis av personer av feil på ledningsnett som telefoni, bredbånd, el, fjernvarme eller vann og avløp. En betydelig andel av disse feilene skyldes graveskader.

Geomatikk jobber aktivt med å forebygge slike skader gjennom de tjenester og løsninger som selskapet har utviklet for å forenkle graveentreprenørens arbeid, samt gi netteiere og offentlige aktører kontroll over graveaktiviteten.

Vi opererer en riksdekkende tjeneste til nytte for mer enn 180 netteiere, 60 kommuner, samt flere tusen graveentreprenører og privatpersoner som daglig benytter seg av våre tjenester og løsninger.

Vi er også landets ledende aktør innen dokumentasjon av ledningsnett.

Vi er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

karta

145 000

registrerte gravehenvendelser i 2021

92 000

kabelpåvisninger i felt 2021

186

netteiere lar oss passe på nettet deres

67

kommuner benytter GeoSak