Koordinering av planer - KGrav

Geomatikk har utviklet en web-basert løsning for koordinering av planlagte gravearbeider. Løsningen er i bruk i 20 kommuner og benyttes av mer enn 60 unike netteiere.

Kgrav laptop

Sikre bedre koordinering

Formålet med løsningen vår KGrav, er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, og som en konsekvens av dette redusere graving i veigrunn. Dette vil igjen føre til at både kostnad for veivedlikeholdet og skader på annen infrastruktur blir redusert.

Løsningen er beregnet for infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering. Ferdig koordinerte planer oversendes til aktuelle forvaltere for saksbehandling.

Publikumsportal

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktiviteten i aktuelle områder. Denne portalen integreres på kommunens nettsider. For mer informasjon se ledningsportalen.no

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286