Vårt ledelsessystem

Geomatikk skal alltid oppfylle kundenes krav, behov og forventninger gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus slik at vi alltid leverer tjenester og produkter med riktig kvalitet. Samtidig skal vi ivareta miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet.

Om Geomatikk og vårt ledelsessystem

 • Vi skal være i samsvar med gjeldende lover og regler,
  og vi skal etterfølge de krav våre kunder og andre interesseparter stiller
 • Vi skal sørge for kontinuerlig forbedring i alle deler av organisasjonen

Ledelsessystemet vårt er sertifisert etter følgende standarder:

 • ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
 • ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
 • ISO 27001:2013 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

Sertifikatene ble utstedt av DNV 20. februar 2022, og er gyldige til 19. februar 2025.

QualitySystCert_ISO9001
EnvironmentalSysCert_ISO14001
InformationSecuritySys_ISOIEC27001

Kvalitet

Geomatikk har som et klart mål å være våre kunders foretrukne leverandør. Vi vil oppnå dette ved å levere de beste og mest effektive tjenestene i vårt markedssegment, og ved å kontinuerlig forbedre våre systemer og prosesser. Vi vil gjøre dette ved å:

 • Levere de mest avanserte digitale tjenesten i vår industri
 • Sørge for at våre ansatte har den rette kompetansen
 • Benytte «best-of-industry» prosesser og metoder
 • Være proaktiv i vår prosess- og teknologiutvikling

Ledelsessystemet skal sikre at vi leverer våre produkter og tjenester med rett kvalitet til avtalt tid og pris til alle våre kunder, og til brukerne av våre systemer. Systemet skal også sikre at vi arbeider for kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Miljø

Geomatikk er et miljøbevisst selskap, og vi er klar over vår påvirkning på det ytre miljø. Vi skal minimere vår negative påvirkning gjennom en lavere total ressursbruk. Vi skal:

 • Minimere våre CO2-utslipp ved god ruteplanlegging og drivstoff-effektive kjøretøy
 • Minimere avfall produsert ved våre kontorer
 • Resirkulere så mye som mulig
 • Levere og deklarere alt farlig avfall produsert

Et minimumskrav er å være i samsvar med gjeldende lover og regler.

Ledelsessystemet skal hjelpe oss å sikre at vi oppnår dette.

HMS (Arbeidsmiljø)

Våre mål:

 • Geomatikk skal være et godt sted å arbeide. Som minimum: den fysiske og psyko-sosiale helsen til den ansatte skal ikke bli dårligere som konsekvens av å være ansatt i Geomatikk.
 • Våre aktiviteter skal ikke forårsake skade på mennesker, inkludert ansatte, samarbeidspartnere, eller tredjepart.

Informasjonssikkerhet

Vårt mål er å være blant de beste selskapene på informasjonssikkerhet i vår industri.

 • Våre kunder skal oppleve at deres sensitive informasjon er trygg hos oss
 • Vårt sikkerhetsnivå skal være slik at det kan godkjennes av relevant offentlige myndigheter, ved behov
 • Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet skal til enhver tid være i samsvar med ISO27001
 • Geomatikk skal behandle personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven/GDPR

Ledelsessystemet skal sikre at vi leverer våre produkter og tjenester med rett kvalitet til avtalt tid og pris til alle våre kunder, og til brukerne av våre systemer. Systemet skal også sikre at vi arbeider for kontinuerlig forbedring i alle ledd.