Våre tjenester

Geomatikk tilbyr tjenester og løsninger som effektiviserer prosesser som planlegging, prosjektering, gjennomføring, ferdigmelding og oppfølging av graveaktivitet.

Våre løsninger er enkle å bruke og gir den som graver, netteier og offentlige myndigheter oversikt og kontroll over graveaktiviteten nær deres infrastruktur / på deres grunn.

Vår visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur

Ledningsnettene har i dag en samfunnskritisk funksjon, og driftsavbrudd kan ha enorme konsekvenser for samfunnet som helhet. Ikke bare i form av kostnader knyttet til reparasjon og produksjonstap, men i form av at tusentalls misfornøyde kunder rammes. Valget av leverandør for å beskytte ditt ledningsnett er med andre ord viktig for deg.

Geomatikk er det klart beste og selvfølgelige valget av tjenester for gravemelding og kabelpåvisning, søknadsbehandling vei og VA og innmåling og dokumentasjon av ledningsnett. Vi er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder gravearbeider. Med våre tjenester og løsninger forenkler vi kommunikasjonen mellom netteiere, kommuner og entreprenører.

I tillegg er vi en av landets ledende leverandører av tjenester og løsninger innen digitalisering av arkiv og dokumentforvaltning.

Vår virksomhet bygger på en unik kombinasjon av effektive prosesser og moderne IT-støtte, sammen med personlig service og riksdekkende feltarbeid.