Våre tjenester

Geomatikk tilbyr tjenester og løsninger som  effektiviserer prosesser som planlegging, prosjektering, gjennomføring, ferdigmelding og oppfølging av graveaktivitet.

Våre løsninger er enkle å bruke og gir den som graver, netteier og offentlige myndigheter oversikt og kontroll over graveaktiviteten nær deres infrastruktur / på deres grunn.

Vår visjon er enkel: Vi jobber for å unngå skader på kritisk infrastruktur.

Ledningsnettene har idag en samfunnskritisk funksjon, og driftsavbrudd kan ha enorme konsekvenser. Ikke bare i form av kostnader knyttet til reparasjon og produksjonstap, men i form av at tusentalls misfornøyde kunder rammes. Valget av leverandør for å beskytte ditt ledningsnett er med andre ord viktig for deg.

Geomatikk er det klart beste og selvfølgelige valget av tjenester for gravemelding og kabelpåvisning, søknadsbehandling vei og VA, innmåling og dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av trestolper. Vår virksomhet bygger på en unik kombinasjon av effektive prosesser og moderne IT-støtte, sammen med personlig service og riksdekkende feltarbeid.

Geomatikk er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder gravearbeider. Med våre tjenester og løsninger forenkler vi kommunikasjonen mellom netteiere, kommuner og entreprenører.

Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk utfører en landsdekkende tjeneste for mer enn 170 netteiere. Gjennom  samordning utfører vi tjenesten med høyere kvalitet til en lavere pris, samt redusere antall skader.

Søknadsbehandling vei og VA - GeoSak

Søknadsbehandling vei og VA - GeoSak

Geomatikk tilbyr en web-løsning for registrering, behandling og oppfølging av søknader om graving i / disponering av offentlig grunn. Løsningen håndterer også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler.

Koordinering av planer - KGrav

Koordinering av planer - KGrav

Geomatikk leverer en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider. Formålet med løsningen er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, samt redusere graving i veigrunnen.

GIS-tjenester

GIS-tjenester

Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett. Vi har god kompetanse på de fleste NIS og GIS løsninger som er i bruk i det norske markedet. Vi har kompetanse på alle typer ledningsnett.

Ledningsmåling

Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger. Via vår løsning i kundeportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger til netteiere, entreprenører og offentlige myndigheter. 

Våre tjenester bidrar til å digitalisere Norge, samt beskytte samfunnets kritiske infrastruktur.