Om oss

Geomatikk beskytter nedgravd infrastruktur mot skader som kan oppstå ved gravearbeider. Våre tjenester og løsninger for gravemelding og kabelpåvisning, søknadsbehandling vei og VA, koordinering av planer, innmåling og dokumentasjon av ledningsnett er viktige bidragsfaktorer for netteiere, kommuner, entreprenører og bidrar til å digitalisere samfunnet.

Geomatikk har som oppdrag å beskytte nedgravd infrastruktur. Vi forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som ellers risikerer å få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Hvert år behandler vi over 140 000 henvendelser om graving, og for over 90 000 av disse lokaliserer og markerer vi ledninger i felt. Utover det, utfører vi ca 30 årsverk knyttet til innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

Bakgrunn

Geomatikk ble etablert i 1996 under navnet Telenor INKA AS for å markedsrette den kompetansen man hadde bygget opp i Telenor i tilknytningen til digitalisering av ledningsnettet. I 1998 skiftet selskapet navn til Telenor Geomatikk AS. I 2000 ble Bravida-gruppen dannet og selskapet ble en del av denne og skiftet navn til Bravida Geomatikk AS. I 2005 ble selskapet solgt til private investorer og skiftet navn til Geomatikk AS.

I begynnelsen var hoveddelen av virksomheten knyttet til dokumentasjon av ledningsnett. I 1998 startet selskapet opp med gravemelding og kabelpåvisning for Telenor. Målet har siden starten vært å få til en samordning av tjenesten, for gjennom dette å tilby kostnadseffektive tjenester til netteierne, samtidig som vi brukerne av tjenesten får færre steder å henvende seg, og dermed bedre service. Samtidig har målet vært å få redusert antall graveskader.

Siden oppstarten har vi utviklet tjenester og løsninger som bidrar til å gjøre gravearbeidet enklere, og som knytter den som graver og netteierne tettere sammen. I dag har vi en heldigital prosess der papiret er blitt overflødig. Vår Ledningsportal og mobilappen GeoGrav sørger for å forenkle graveentreprenørens hverdag. Vi har laget web-portaler for netteierne der de kan har oversikt over graveaktiviteten i realtid, for å kunne iverksette de rette tiltak hvis uhellet skjer.

Organisasjon

Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste. Vår organisasjon består av ca 210 medarbeidere som er sysselsatte med å passe på infrastrukturen til over 170 netteiere. Våre feltteknikere er strategisk utplasserte i hele landet for å kunne påvise nett der dette måtte være nødvendig.

På våre ordremottak i Oslo og Trondheim blir henvendelser mottatt og behandlet, og ordre distribueres til feltteknikerne ved behov. Her sitter også våre skadebehandlere.

I tillegg jobber 35 av våre medarbeidere med innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

VÅRE VERDIER

Våre verdier er styrende for alle aktiviteter som gjennomføres i Geomatikk-gruppens virksomhet. De veileder oss slik at vi kan skape en god bedriftskultur med et arbeidsmiljø der medarbeiderne trives. Dette er igjen avgjørende, for at vi kan sikre høy kvalitet på leveransene til våre kunder.

framtidsorienterade-1.svg

Fremtidsorienterte

Vi er opptatt av fremtiden gjennom å være lydhøre overfor markedets behov, utvikle nye produkter og tjenester, ligge i forkant teknologisk, samt være løsningsorienterte.

inkluderande-1.svg

Inkluderende

Vårt arbeidsmiljø preges av åpenhet, ærlighet, delaktighet og lojalitet. Vi respekterer, samarbeider og hjelper hverandre.

palitliga.svg

Pålitelige

Vi holder våre løfter til kunder og medarbeidere. Vi har en veldokumentert arbeidsprosess som bygger på korrekt informasjon og tydelige overleveringer.

serviceinriktade-1.svg

Serviceinnstilte

Vi har våre kunder i fokus og forbedrer vår virksomhet gjennom deres tilbakemelding. Vi er profesjonelle og imøtekommende såvel internt som eksternt.

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets nervetråder

Hvert år rammes tusenvis av personer av feil på ledningsnett som telefoni, bredbånd, el, fjernvarme eller vann og avløp. En betydelig andel av disse feilene skyldes graveskader.

Geomatikk jobber aktivt med å forebygge slike skader gjennom de tjenester og løsninger som selskapet har utviklet for å forenkle graveentreprenørens arbeid, samt gi netteiere og offentlige aktører kontroll over graveaktiviteten.

Vi opererer en riksdekkende tjeneste til nytte for mer enn 180 netteiere, 60 kommuner, samt flere tusen graveentreprenører og privatpersoner som daglig benytter seg av våre tjenester og løsninger.

Vi er også landets ledende aktør innen dokumentasjon av ledningsnett, arkiv & digitalisering, samt taksering for eiendomsskatt.

Vi er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

karta

145 000

registrerte gravehenvendelser i 2021

92 000

kabelpåvisninger i felt 2021

186

netteiere lar oss passe på nettet deres

67

kommuner benytter GeoSak