Om oss

Se for deg livet ditt uten vann, uten lys, uten strøm og uten internett

- vi sørger for at du ikke trenger å gjøre det!

Vår kjernevirksomhet handler om å medvirke til uforstyrret infrastruktur for alle i samfunnet ved å unngå graveskader og uautorisert tilgang til kritisk infrastruktur.

 

Våre tjenester og løsninger skaper en samhandlingsplattform for netteiere, offentlige myndigheter og entreprenører, som bidrar til å forenkle deres arbeid, samt unngå at kritisk infrastruktur blir skadet. I tillegg er vi en av landets ledende leverandører innen arkiv, digitalisering og dokumentforvaltning.

Et digitalt arkiv med alt i ett søk

Visjon

Vår visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur

Tilgangskontroll for hvem som kan se digitalt arkiv

Misjon

Vår misjon er å levere effektive tjenester og programvare, for å administrere og beskytte kritisk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte

Bakgrunn

Geomatikk ble etablert i 1996 under navnet Telenor INKA AS for å markedsrette den kompetansen man hadde bygget opp i Telenor i tilknytning til digitalisering av ledningsnettet. I 1998 skiftet selskapet navn til Telenor Geomatikk AS og startet samme år opp med gravemelding og kabelpåvisning. I 2000 ble Bravida-gruppen dannet og selskapet ble en del av denne og skiftet navn til Bravida Geomatikk AS. I 2005 ble selskapet solgt til private investorer og skiftet navn til Geomatikk AS. I senere tid har vi fått søsterselskaper i både Sverige og Finland. Hg Capital er i dag majoritetseier i Geomatikk-gruppen.

I dag har vi en heldigital prosess som knytter den som graver og netteierne sammen. Vår Ledningsportal og mobilappen GeoGrav sørger for å forenkle graveentreprenørens hverdag. Vi har laget web-portaler for netteierne der de har oversikt over graveaktiviteten i realtid, for å kunne iverksette de rette tiltak hvis uhellet skjer.

Organisasjon

Geomatikk AS opererer en landsdekkende gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste, og er det klart beste og selvfølgelige valget av tjenester for gravemelding og kabelpåvisning, søknadsbehandling vei og VA og innmåling og dokumentasjon av ledningsnett. I tillegg er vi en av landets ledende leverandører innen arkiv, digitalisering og dokumentforvaltning.

Vår organisasjon består av ca 290 medarbeidere og hovedvekten av disse er sysselsatte med å passe på infrastrukturen til over 190 netteiere. Våre feltteknikere er strategisk utplassert i hele landet for å kunne påvise nett der det måtte være nødvendig.

På våre ordremottak i Oslo og Trondheim blir henvendelser mottatt og behandlet, og ordre distribueres til feltteknikerne ved behov. Her sitter også våre skadebehandlere.

I tillegg jobber 35 av våre medarbeidere med innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

VÅRE VERDIER

Våre verdier er styrende for alle aktiviteter som gjennomføres i Geomatikk-gruppens virksomhet. De veileder oss slik at vi kan skape en god bedriftskultur med et arbeidsmiljø der medarbeiderne trives. Dette er igjen avgjørende, for at vi kan sikre høy kvalitet på leveransene til våre kunder.

framtidsorienterade-1.svg

Fremtidsorienterte

Vi er opptatt av fremtiden gjennom å være lydhøre overfor markedets behov, utvikle nye produkter og tjenester, ligge i forkant teknologisk, samt være løsningsorienterte.

inkluderande-1.svg

Inkluderende

Vårt arbeidsmiljø preges av åpenhet, ærlighet, delaktighet og lojalitet. Vi respekterer, samarbeider og hjelper hverandre.

palitliga.svg

Pålitelige

Vi holder våre løfter til kunder og medarbeidere. Vi har en veldokumentert arbeidsprosess som bygger på korrekt informasjon og tydelige overleveringer.

serviceinriktade-1.svg

Serviceinnstilte

Vi har våre kunder i fokus og forbedrer vår virksomhet gjennom deres tilbakemelding. Vi er profesjonelle og imøtekommende såvel internt som eksternt.

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets nervetråder

Vår visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur.

Hvert år rammes tusenvis av personer av feil på ledningsnett som telefoni, bredbånd, el, fjernvarme eller vann og avløp. En betydelig andel av disse feilene skyldes graveskader.

Geomatikk jobber aktivt med å forebygge slike skader gjennom de tjenester og løsninger som selskapet har utviklet for å forenkle graveentreprenørens arbeid, samt gi netteiere og offentlige aktører kontroll over graveaktiviteten.

Vi opererer en riksdekkende tjeneste til nytte for mer enn 190 netteiere, 70 kommuner, samt flere tusen graveentreprenører og privatpersoner som daglig benytter seg av våre tjenester og løsninger.

Vi er også landets ledende aktør innen dokumentasjon av ledningsnett og arkiv & digitalisering.

Vi er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

karta

111 347

registrerte gravehenvendelser i 2023

73 264

kabelpåvisninger i felt 2023

190+

netteiere lar oss passe på nettet deres

70+

kommuner benytter GeoSak