Opptak av tidligere webinarer

webinar

Arkiv og digitalisering

braArkiv og alle muligheter

I dette webinaret forteller Geir Harbak om hvordan du kan heve kvaliteten i det digitale etterspurte arkivet ved å legge til rette for ett sted å søke, ett sted å integrere. Uavhengig av hvor ditt skannede papirarkiv befinner seg og hvordan det er strukturert, kan det tilgjengeliggjøres i braArkiv. braArkiv kan bli et komplett oppslagsverk for ditt etterspurte arkiv.

Sensitivitetsanalyse

I dette webinaret forteller Geir Harbak om hvordan du kan heve kvaliteten i arkivet ved hjelp av en sensitivitetsanalyse av innholdet.

Dersom man skal publisere arkivmateriale for publikum og legge til rette for mer selvbetjening, er det viktig å vite hva som befinner seg av eventuell sensitiv informasjon i arkivet. Essensen i dette webinaret er hvordan man ved hjelp av maskinlæring kan finne dokumenter eller innhold i dokumenter som bør unntas offentlighet eller sladdes før publisering. Vi ser også på sladding.

Anskaffelse av digitalt arkiv: Forberedelse og utforming av anbudsprosesser

I dette webinaret deler vår rådgiver Ahmad sine erfaringer rundt anskaffelse av digitalt arkiv.

  • Hva burde en slik anskaffelse omfatte?
  • Hvilke interne og eksterne retningslinjer burde man hensynta?
  • Hvordan stiller man gode krav til leverandørmarkedet?

Samle alt i braArkiv med synk og import

Ønsker du å gjøre ditt braArkiv komplett?

I dette webinaret snakker vi om viktigheten av å samle flere arkivkilder på ett sted. Vi forteller hvordan du kan få koblet på både produksjonbasen fra sak/arkiv og få importert data fra andre historiske baser inn til ditt braArkiv.

Kobling mot produksjonsbaser med braArkiv Synk

Vi i Geomatikk ønsker å sikre en verdiøkning av de tekniske arkivene til våre kunder, og ser at det å samle ulike arkivbaser til én base blir mer og mer etterspurt, nettopp for å forenkle søk og gjenfinning. Vår nye tjeneste braArkiv Synk gjør braArkiv til en komplett arkivbase.

Analyse og kartlegging av arkivlandskapet

I dette webinaret forteller vi hvorfor det kan være hensiktsmessig å analysere og kartlegge arkivlandskapet, både de papirbaserte og de digitale arkivene, for å legge til rette for måloppnåelse.