Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen består av fem foretak som alle verner om samfunnets infrastruktur og/eller bidrar til å skape en digital framtid. 

 

 

 

 

Vi er en del av den nordiske Geomatikk-gruppen, med drøyt 800 ansatte i Norge, Sverige og Finland. London-baserte Hg Capital er majoritetseier i Geomatikk-gruppen som består av følgende selskaper:

Geomatikk AS

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur ved å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Norge med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.
Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.
Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

I tillegg leverer vi tjenester innen arkiv & digitalisering.

Les mer: geomatikk.no

Geomatikk Sverige AB

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Sverige. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Sverige med tilknyttede tjenester som kommunal søknadsbehandling. samt innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

Les mer: geomatikk.se

Geomatikk Finland OY

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Finland. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Finland med tilknyttede tjenester som innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.

Les mer: verkkoselvitys.fi/sv

Keypro OY

Selskapet leverer nettinformasjonssystemer for gate- og trafikklysnett, vann-, avløps- og overvannsnett, telecom-nett og fjernevarme- og kjølenettverk.

Les mer: keypro.fi/en-gb

Micado AS

Selskapet er en ledende leverandør av skybasert programvare for dokumentasjon av fibernett i det norske markedet.

Les mer: micado.no