Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen er den ledende nordiske aktøren innen forvaltning og beskyttelse av infrastruktur og en av de fremste innen dette området i Europa. 

 

Vi sikrer uavbrutt infrastruktur

Geomatikk-gruppens visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur. For å oppnå dette leverer vi effektive tjenester og programvare, for å administrere og beskytte kritisk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte.

 

Beskytter infrastruktur for 400 netteiere

Som gruppe forvalter og beskytter vi infrastruktur for over 400 netteiere. Vi håndterer to millioner henvendelser og over 280 000 feltoppdrag årlig. Våre kunder er netteiere innen blant annet el, fiber, telekom og VA. Vi henvender oss også til deres entreprenører som kan være ansvarlige for å designe, planlegge, bygge og forvalte infrastrukturen på vegne av netteierne.

Effektive tjenester

Våre tjenester skaper en samhandlingsplattform og kobler netteiere, entreprenører og offentlige myndigheter i et økosystem som forenkler deres arbeid, reduserer kostnader og minimerer risikoen for skader på kritisk infrastruktur. Gjennom vår teknologibaserte feltstyrke og sikre, brukervennlige SaaS-plattformer, søker vi å redusere kostnader, digitalisere virksomheten og beskytte våre kunders eiendeler.

Fem selskaper i Norge, Sverige og Finland

Geomatikk-gruppen har om lag 770 ansatte fordelt på fem selskaper i Norge, Sverige og Finland. I 2022 var nettoomsetningen på 890 MNOK. Geomatikk-gruppen eies av London-baserte Hg Capital som er en av verdens ledende investorer innen programvare og tjenester.

Les mer om Geomatikk-gruppen