Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen består av fem foretak som alle verner om samfunnets infrastruktur og/eller bidrar til å skape en digital framtid. 

Vi er en del av Geomatikk-gruppen, med drøyt 430 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Geomatikk-gruppen består av følgende selskaper.

Geomatikk AS

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur ved å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Norge med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.
Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.
Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.
Les mer: geomatikk.no

Geomatikk IKT

Geomatikk IKT er en av Norges ledende aktører innen skanning, dokumenthåndtering, datafangst i felt og taksering av eiendommer. Selskapet utvikler også IT-løsningene til de øvrige selskapene i Geomatikk-gruppen.
Les mer: geomatikk-ikt.no

Geomatikk Sverige AB

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Sverige. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Sverige med tilknyttede tjenester som kommunal søknadsbehandling. samt innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.
Les mer: geomatikk.se

Geomatikk Finland OY

Selskapet beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Finland. På vegne av netteiere forebygger Geomatikk skader på nedgravd infrastruktur gjennom å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Selskapet utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning i Finland med tilknyttede tjenester som innmåling og dokumentasjon av ledningsnett.