GIS-tjenester

Vi i Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på de fleste NIS og GIS-system som er i bruk på det norske markedet.

Dokumentasjon av ledningsnett

Vi i Geomatikk har spesialkompetanse på dokumentasjon av ledningsnett og har lang erfaring innenfor tele, bredbånd, kabel-TV og energinett, samt prosjektering av FTTH, fiber- og kobbernett. Vårt personell har god kompetanse på de ulike verktøy som benyttes til dette formålet på det norske markedet.

Vi håndterer oppgaver innenfor:

Prosjektering og registrering av nyanlegg

Prosjektering og registrering av nyanlegg

Migrering av data mellom ulike systemer

Migrering av data mellom ulike systemer 

Kvalitetsheving av eksisterende informasjon

Kvalitetsheving av eksisterende informasjon

Konvertering av analoge ledningskart og skisser

Konvertering av analoge ledningskart og skisser

Kvalitetskontroll av ledningsdokumentasjon

Kvalitetskontroll av ledningsdokumentasjon

Rådgivning knyttet til etablering/kvalitet av NIS

Rådgivning knyttet til etablering/kvalitet av NIS

Bestillingsløsning GIS-tjenester

Via vår løsning i Ledningsportalen kan du raskt og enkelt sende forespørsel om planlegging, prosjektering, registrering og ajourføring av ledningsnett. Våre konsulenter kan bistå netteiere, entreprenører og konsulenter med dokumentering av ledningsnett i ulike nettinformasjonssystemer, for eksempel NIMS, NITRA, Smallworld, Telsis, Telme/Telemator, GeoNIS, OpenNIS, Netbas mfl.

Det er mange fordeler med å benytte løsningen:

Enkelt å bestille oppdrag

Alle vedlegg blir lagret på ett sted

Varsling ved endringer

Chat-funksjon som gjør dialog og oppfølging omkring oppdragene enkelt og oversiktlig

Løpende oversikt over status på dine bestillinger

Sikker utveksling og nedlasting av data

Via vår Ledningsportal kan du enkelt legge inn en bestilling. Å opprette bruker i Ledningsportalen er kostnadsfritt.

Design uten navn

Kvalitetsheving

For å kunne ha størst mulig nytteverdi av nettinformasjonssystemet, er det avgjørende at datagrunnlaget holder tilstrekkelig kvalitet. De aller fleste bedrifter har datagrunnlag med varierende datakvalitet, og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom kvaliteten på de ulike datasettene.

Vi har i mange år vært engasjert i arbeidet med kvalitetsheving av data på ulike nivåer. Vår viktigste erfaring er å gjøre grundige analyser før arbeidet igangsettes, der det er fokus på å forbedre kvaliteten på de områder som gir størst mulig nytteverdi. Vi kan bistå med å gjennomføre analyser, samt utarbeide en plan for kvalitetsheving. Deretter kan vi bistå med å få gjennomført kvalitetshevingsarbeidet.

Konvertering av data

Konvertering av eksisterende data er den mest kritiske faktoren ved innføring eller bytte av nettinformasjonssystem. Konvertering er en svært tids-, ressurs- og kostnadskrevende prosess som kan utgjøre inntil 70 % av totalkostnaden ved implementering av et digitalt system.

Vi har lang erfaring innenfor området datakonvertering, og kan bidra med:

  • Valg av konverteringsstrategi
  • Konvertering av eksisterende analoge og digitale data
  • Strategiske valg og etablering av produksjonslinjer, opplæring av personalet
  • Skanning av kart, teknisk og administrativ dokumentasjon
  • Bearbeiding, vektorisering, tekstgjenkjenning, etc. av skannet informasjon
  • Digitalisering og registrering av objektinformasjon/egenskapsdata
  • Utarbeiding av opplæringsstrategi, opplæring av instruktører/personale
  • Brukerstøtte
Dame foran PC-skjermer
Bilde av to personer ute i felt

Stedfesting og innmåling inn i NIS

Vi har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for stedfesting og innmåling av ledninger. Vi kan bistå med alt fra innmåling i felt til bearbeiding av data og til sluttdokumentasjon i netteiers nettinformasjonssystem. Vi kan også levere selve nettinformasjonssystemet. På den måten leverer vi et helhetlig produkt med kvalitetssikring i alle ledd!

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286