Pilotprosjekt SINTEF Energi

I sommer digitaliserte vi rundt 600 forskningsrapporter for SINTEF Energi. Rapportene blir tilgjengelig digitalt til stor nytte for forskere og andre ved instituttet. SINTEF Energi jobber også med å åpne rapportene for innsyn fra publikum, og på sikt vil åpne rapporter bli allment tilgjengelige i instituttets åpne vitenarkiv, SINTEF Open.

Rapportene er utarbeidet i tidsrommet 1950- til 1990-tallet, og omhandler et bredt spekter av energiforskning. Registrering av metadata som forfatter, prosjekt, tittel, rapportnummer, oppdragsgiver og ISBN, gjør dokumentene søkbare og sikrer gjenfinnbarhet. Digitale rapporter bidrar til å bevare viktig forskning for ettertiden, samt forenkler tilgangen til og gjenbruk av dokumentene.

 


Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no