Geomatikk AS inngår samarbeid med Iron Mountain Norge AS

Tre personer foran en blå vegg - logo Iron Mountain

Geomatikk AS har signert en samarbeidsavtale med Iron Mountain Norge AS med intensjon om et markedssamarbeid på tjenester og programvare knyttet til mediekonvertering av ulike typer dokumentasjon.

Iron Mountain er en av verdens største leverandører av tjenester og programvare for informasjonshåndtering som mediekonvertering, sikker dokumentlagring og sikker destruksjon, og holder til i Vestby og Stavanger.

Geomatikk AS har tilbudt mediekonvertering av papirarkiver med tilhørende programvare for lagring og oppslag i det norske markedet helt siden 1998. Nå styrker vi kapasiteten og kompetansen med Iron Mountain med på laget.

Målet med denne samarbeidsavtalen er å utvikle et kommersielt forretningssamarbeid hvor Iron Mountain som underleverandør kan tilby visse arkivtjenester (inkludert mediekonvertering/skanning) til Geomatikks sluttkunder.

Sammen ønsker vi å tilby kundene en komplett pakke av tjenester og programvare for digitalisering og tilgjengeliggjøring av ulike typer dokumentasjon på en effektiv måte.

Hva betyr dette for eksisterende og fremtidige kunder av Geomatikk AS?

Iron Mountains solide kompetanse på ordning, rydding og mediekonvertering av informasjon, samt sikker langtidslagring og destruksjon av fysisk materiale vil, i kombinasjon med Geomatikks kompetanse på programvare og tjenester for lagring og oppslag i digitalt materiale, bidra til å sikre mer effektive og smidige leveranser til kundene.

For eksisterende kunder av Geomatikk som allerede har mediekonvertert sine papirbaserte arkiver, vil ikke samarbeidet medføre noen endringer.

For fremtidige kunder av Geomatikk som har behov for mediekonvertering og tilgjengeliggjøring av dokumentarkiver, kan samarbeidet med Iron Mountain i praksis bety at selve mediekonverteringen med tilhørende tjenester utføres av Iron Mountain som underleverandør. Geomatikk vil i disse tilfellene opptre som hovedleverandør, kontaktpunkt mot kunde og leverandør av GeoDoc med tilhørende tjenester for oppslag og tilgjengeliggjøring av det skannede materialet, inkludert NOARK-uttrekk ved behov. Geomatikk kan også tilby GeoDoc som innsynsløsning og oppslagsverk for Iron Mountains kunder som har behov for enklere tilgang til allerede mediekonvertert materiale.

Markedet for informasjonsforvaltning beveger seg raskt, og med dette strategiske samarbeidet vil vi sammen stå sterkere i møte med markedets kommende utfordringer og behov.

Geomatikk og Iron Mountains produkt- og løsningssamarbeid har allerede vist seg effektivt og dynamisk ved utnyttelse av våre felles styrker og muligheter ved flere oppstartede prosjekter, og vi ser frem til mange vellykkede prosjekter fremover.

– Jørgen Syversen, Iron Mountain.

                                                                                                    

I takt med utviklingen og behov for effektive løsninger er det spennende å inngå et strategisk samarbeid med en profesjonell aktør som Iron Mountain.

Et godt samarbeid der vi bygger på hverandres kompetanse vil bidra til effektive og konkurransedyktige leveranser og er et viktig steg for satsningen vår i dette segmentet.

– Marita Solem Iversen, Salgs- og markedsdirektør i Geomatikk AS.

 

Eventuelle spørsmål om samarbeidet kan rettes til:

Marita Solem Iversen – Salgs- og markedsdirektør, Geomatikk AS
marita-solem.iversen@geomatikk.no

Jørgen Syversen – Key Account Manager, Iron Mountain Norge AS
Jorgen.syversen@ironmountain.com