Samordnet gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk har hovedfokus på å passe på samfunnets infrastruktur. Våre tjenester skaper en samhandlingsplattform for netteiere, offentlige myndigheter, entreprenører og samfunnet forøvrig. Vi tilbyr et totalkonsept for økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll over nedgravd infrastruktur som støtter deg i alle ledd i verdikjeden.

Vår visjon: uskadde ledningsnett

Geomatikk verner om din infrastruktur. Vi skal spre kunnskap, forenkle prosesser, og bidra til god samhandling mellom netteiere, kommuner, entreprenører og folk flest. Vi forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet. Hvert år håndterer vi ca 140 000 henvendelser om graving, og foretar 92 000 utreiser i felt for å utføre kabelpåvisning.

Vi støtter deg gjennom hele verdikjeden

Enkel forretningsmodell

Vi mottar og loggfører henvendelser

Vi kontrollerer om det finnes ledninger i området

Vi gir klarsignal/sender ut kart/avtaler påvisning

Vi utfører påvisning av ledninger i felten (hvis avtale om dette)

Vi loggfører/dokumenterer, rapporterer og arkiverer

Geomatikk gir deg økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll

Geomatikk verner om din infrastruktur. Vi tilbyr et totalkonsept for økt beskyttelse, sporbarhet og kontroll over nedgravd infrastruktur som støtter deg i alle ledd i verdikjeden. Vårt totalkonsept bygger på effektive prosesser og moderne IT-støtte i kombinasjon med personlig oppfølging og feltarbeid.

Vi påviser og markerer din infrastruktur

Vi sikrer sporbarheten

Vår innsynsportal gir deg oversikt over graveaktiviteten nær ditt ledningsnett

Vi behandler dine henvendelser og skader

Netteiere

Vi utfører tjenesten for mer enn 190 netteiere

Siden 1998 har mer enn 190 netteiere satt bort denne tjenesten til Geomatikk, deriblant Telenor, Telia Norge, Elvia, Agder Energi, BKK Nett, Tensio TS/TN, Oslo kommune og Trondheim kommune. En viktig årsak til vår fremgang er at vi, som spesialister på gravemelding og kabelpåvisning, kan tilby en komplett tjeneste til våre kunder. Med andre ord er vårt arbeid mye mer omfattende enn kun å markere ledningsnettets geografiske beliggenhet med spray.

Utfordringer for netteiere

 • Tøff konkurranse
 • Fokus på effektivisering og kostnadsreduksjon
 • Kabelpåvisning er ikke kjernevirksomhet, og har en betydelig kostnad
 • Tjenesten er sesongbetont, og høysesong for graving er også høysesong for andre primæroppgaver
 • Graveskader og reparasjoner fører til tapte inntekter, misfornøyde kunder og tapt rennommé
 • Vanskelig å avdekke hvem som har skadet kabler, hvor dette har skjedd og når skaden oppsto slik at skaden kan dekkes av skadevolder
fortrinn

Geomatikks fortrinn

 • Riksdekkende samordnet tjeneste
 • Bedre kundeservice
 • Bedre kvalitet på påvisning
 • Sporbarhet i alle ledd
 • Tettere kobling mellom netteier - graveentreprenør
 • Profesjonell skadebehandling
 • Effektive støtteverktøy for alle berørte parter
 • God kompetanse på krav og bransjestandarder, herunder Ledningsregistreringsforskriften

Ledningsportalen og GeoGrav

Effektiv kommunikasjon mellom den som graver og ledningseier

Skjermbilde av ledningsportalen.no

Ledningsportalen.no

Vi tilbyr en bestillingsportal for den som skal grave eller prosjektere. I tillegg til å være en bestillingsportal, har Ledningsportalen.no som overordnet mål å gjøre det enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe med ledninger og graving i Norge. Ledningsportalen skal spre kunnskap, forenkle prosesser, og bidra til god samhandling mellom netteiere, kommuner, entreprenører og folk flest. Her finnes god veiledning om:

 • Koordinering av planlagte gravearbeid
 • Kart for planlegging og prosjektering
 • Søknad om graving/arbeide på offentlig grunn
 • Klarering av området mht. ledningsnett
 • Krav i Ledningsregistreringsforskriften
 • Hvordan registrere henvendelser

Ledningsportalen i lommeformat

GeoGrav er appen hvor graveentreprenører gis tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeid ute på grøfta.

 • Oversikt over alle sine og firmaets ordre og status/dokumenter
 • Registrere start/stopp graving
 • Bestille tilsynsperson fra netteier for å avdekke ledninger
 • Tilbakerapportere ikke flyttet infrastruktur
 • Melde skader/avvik
Skjermbilde av GeoGrav appen

Noen av våre kunder

Logoer til noen av våre kunder

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286

Les bloggen vår

Bilde av en mann foran PC-skjermer

Sluttdokumentasjon av ledningsnett i nettinformasjonssystemet

31 mai 2023

Sliter du som mange andre netteiere med dårlig dokumentert nett og dårlig kvalitet på datagrunnlaget? Dette kan være en konsekvens av manglende krav til dokumentasjon…

Les mer
Blå bakgrunn med to hvite logoer

braArkiv blir til GeoDoc!

25 mai 2023

braArkiv kommer nå i ny drakt. Vi har lenge jobbet med en større oppgradering av vårt kjære braArkiv. Endelig kan vi si at 01.juni er…

Les mer
Øk kvaliteten på ledningsdokumentasjonen med innmåling

Øk kvaliteten på ledningsdokumentasjonen med innmåling

10 mai 2023

Har du som netteier gamle synder fra mange år tilbake, som skyldes manglende prioritering/kapasitet til å følge opp at endringene i nettet blir dokumentert? Kanskje…

Les mer