REN 1018 – Prosedyre for Nettselskapets representant i kabelnett

RENblader er bransjeretningslinjer som sikrer at norske nettselskaper, entreprenører, installatører, myndigheter og konsulenter jobber etter riktige normer og forskrifter. I RENblad 1018 stilles det krav til at e-verkene skal ivareta rollen som «nettselskapets representant» ved arbeid i nærheten av høy- og lavspenningskabler. Kravene har som formål å forhindre skade på ansatte, utenforstående og utstyr. Prosedyren gjelder for de som representerer nettselskapet og de som utfører arbeid langs nettselskapets kabler. Prosessen innebærer at personell fra nettselskapet skal være til stede og vurdere når det utføres arbeid nær høy- og lavspenningskabler. For å lette denne prosessen, tilbyr vi i Geomatikk å ta på oss rollen som «nettselskapets representant» når vi likevel er der ute og påviser.  

Hva går tjenesten Nettselskapets representant ut på? 

For e-verk som allerede er kunde av oss i Geomatikk på gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten, kan vi nå tilby tjenesten Nettselskapets representant. Med en avtale på denne tjenesten vil rollen nettselskapets representant utøves av Geomatikk på vegne av deg som e-verk, i forbindelse med påvisning nær viktig infrastruktur. Selv om kravene i REN 1018 viser til arbeid nær høy- og lavspenningskabler, kan vi også ta på oss denne rollen på det du anser som viktig infrastruktur, som for eksempel stamfiber.  

Vår felttekniker opptrer som sakkyndig person på vegne av nettselskapet og skal ivareta eiers interesser på anleggsstedet. Formålet er å få en rask og effektiv avklaring rundt behovet for leder for sikkerhet når Geomatikk allerede er på stedet. Prosessen er heldigital og dokumentasjonen tilgjengeliggjøres til både ansvarlig entreprenør og nettselskapet.  

Ved å inngå en avtale på denne tjenesten, ivaretar du som e-verk kravene i REN 1018 som viser til at e-verkene skal ivareta rollen som «nettselskapets representant» ved avdekking av høy- og lavspenningskabler. Prosessen tar utgangspunkt i REN 1018, men vil bli tilpasset oppdragsgivers behov.   

I videoen under viser vi deg hvordan tjenesten fungerer i praksis!  

 

Tilbudet om Nettselskapets representant for gravemelding- og kabelpåvisningstjenester gjelder utelukkende for våre eksisterende e-verkskunder. Ta kontakt med din kundeansvarlige for ytterligere informasjon om tjenesten eller send inn forespørsel om tilbud her!

Bannerbilde med lenke til tilbud på avtale om Nettselskapets representant