Ledningsmåling

Vi i Geomatikk har lang erfaring med stedfesting og innmåling av alle typer ledninger. Vi leverer innmåling i henhold til kravene i ledningsregistreringsforskriften.
Via vår bestillingsløsning i Ledningsportalen kan du raskt og enkelt bestille ledningsmåling.

Stedfesting

Vi har sertifiserte feltteknikere med toppmoderne utstyr som rykker ut på både store og små oppdrag. Våre feltteknikere er utplassert i store deler av landet, har kort reisevei til de fleste innmålingsoppdrag, og kan utføre innmåling både på åpen og lukket grøft. Vi kan bistå med alt fra opplytting og innmåling av eksisterende traseer, til dokumentering av nyanlegg.

Vi har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst. Vårt feltpersonale har solid kunnskap, vi kan utføre datafangst av ulike typer ledningsnett - levert på det formatet du måtte ønske.

Feltdatafangst, gamle og nye anlegg

Opplytting av ledningsnett

Innmåling av kabler og komponenter

Registrering av innhold i skap/trafo etc.

Bestille innmåling av ledninger

Enten du er netteier eller graveentreprenør som jobber på vegne av netteier, kan du enkelt bestille innmåling av ledninger via Ledningsportalen. I bestillingsløsningen kan du tegne inn området som skal måles inn, eller legge ved vedlegg som viser området. Å opprette bruker i Ledningsportalen er gratis, og bestillingsløsningen kan benyttes av aktører både med og uten rammeavtale.

Det er nå også mulig å bestille ledningsmåling som en tilleggstjeneste når du registrerer en henvendelse om Gravemelding/Kabelpåvisning, dette sparer deg for tid ved at du slipper å registrere to ganger!

Vi tilbyr også rammeavtale på innmåling for både netteiere og graveentreprenører - vi leverer i henhold til krav og til avtalt tid og kvalitet.

Innmåling i henhold til ledningsregistreringsforskriften

Vi har inngående kjennskap til kravene i forskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. De nye kravene krever spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.

Vi i Geomatikk har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert NIS.

Innmåling av nytt ledningsnett på åpen eller lukket grøft

Blåsing og innmåling av søketråd

Innlegging av innmålt ledningsnett i NIS

Geomatikk har utviklet effektive løsninger for bestilling, oppfølging og levering av oppdrag. Dette betyr at du som kunde slipper å bruke unødige ressurser på dette, men kan motta skreddersydde leveranser fra oss. Prosessen tilpasses den enkelte kunde, og den enkelte prosess beskrives detaljert i en kundespesifikasjon som inngår som en del av kontrakten.

Drone photo

Hva skiller oss fra andre ledningsmålere?

Mange netteiere opererer med forskjellige innmålingsstandarder og koder infrastrukturen sin på ulike måter (med ulike attributter og verdier). Det som skiller oss fra andre ledningsmålere er at vi har god kjennskap til de ulike netteierne, og vi vet ofte hvordan netteierene ønsker sine data innmålt.

Sluttdokumentasjon i netteiers NIS-system

Ved innmåling av ledningsnett tilbyr vi også innlegging av dokumentasjonen direkte inn i nettinformasjonssystemer, i henhold til netteiers krav. Våre konsulenter kan bistå med innleggingen og har god kjennskap til for eksempel NIMS, NITRA, Smallworld, Telsis, TelMe/Telemator, GeoNIS, OpenNIS, Netbas mfl.

Vi kan også levere selve nettinformasjonssystemet. Vi tilbyr ulike nettinformasjonssystemer for både fibernett, gate- og trafikklysnett, vann-, avløps- og overvannsnett, telekomnett og fjernvarme- og kjølenettverk.

Vi leverer hele pakken

Vi leverer hele pakken – fra innmåling i felt til bearbeiding av data og til sluttdokumentasjon i netteiers nettinformasjonssystemer. På den måten leverer vi et helhetlig produkt med kvalitetssikring i alle ledd. Vi tilbyr ulike tjenester som kan bestilles separat eller som kan kombineres:

Avviksmåling

Avviksmåling

Innmåling

Innmåling

Lasting og redigering i NIS

Lasting og redigering i NIS

NIS: Keypro/TelMe

NIS: Keypro/TelMe

"Da Mørenett har en del kabelskare, har vi etter hvert også benyttet Geomatikk til oppryddingsjobber, for å få lagt kablene i trase. Vi benytter Ledningsportalen, noe vi synes er en oversiktlig måte å bestille på.

Vi er veldig fornøyde med avtalen vi har med Geomatikk. Det er enkelt å legge inn bestillinger, lett å ha oversikt over hva som er bestilt av jobber og vi opplever alltid en veldig god dialog."

Ingeborg Aure, NIS-ingeniør i Mørenett

Netteiere om vår tjeneste Ledningsmåling

Feltdatafangst

I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementene.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utsyr for geografisk posisjonering. Vi har god erfaring med å laste data inn i de fleste nettinformasjonssystemer, og kan derfor levere data på riktig format.

Skader, merarbeid og konflikter som oppstår på grunn av dårlig dokumentasjon koster norske netteiere store summer hvert år. Hvordan oppstår problemet, og hva gjør vi for å løse det?

IMG_0750

Vil du vite mer?

Portrettbilde av mann

Kontakt:

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
977 96 286

Les bloggen vår

Møt Ida – vår Markedssjef

2 april 2024

Ida Regine Hvidsten er 33 år og Markedssjef hos oss i Geomatikk.…

Les mer
Grafisk forsidebilde med teksten Nettselskapets representant, en ny tjeneste fra os i Geomatikk

Nettselskapets representant – en ny tjeneste for e-verk

31 januar 2024

Nettselskapets representant er en ny tjeneste vi kan tilby våre eksisterende e-verkskunder…

Les mer

Jørgen har runda 10 år i avdeling Utvikling!

14 desember 2023

I Geomatikk er vi så heldige å ha mange flinke ansatte, og…

Les mer