Jørgen har runda 10 år i avdeling Utvikling!

I Geomatikk er vi så heldige å ha mange flinke ansatte, og flere av dem har vært her i årrekker. I 2023 hadde vi hele tolv jubilanter, elleve 10-årsjubilanter og en 25-årsjubilant. En av våre 10-årsjubilanter, Jørgen Asphaug, jobber som Gruppeleder på avdeling Utvikling og har vært ansatt siden november 2013. La oss bli litt bedre kjent med Jørgen, og hans erfaringer og håp for fremtiden.

Fra Utvikler til Gruppeleder

Jørgen har vært med på en spennende reise i Geomatikk. For 10 år siden begynte han nemlig som Utvikler i avdeling Utvikling, og har siden da vært med på å skape innovative og framtidsrettede løsninger som bidrar til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur på vegne av våre kunder.

«For å være helt ærlig, så føles det ikke som det har gått 10 år siden jeg gikk inn døra her for første gang!»

Vår utviklingsavdeling i Trondheim består av over 30 systemutviklere som utvikler og drifter tjenestene og produktene til Geomatikk-gruppens selskaper i Norge, Sverige og Finland. I dag er Jørgen Gruppeleder for ca. halve avdelingen, noe som innebærer alt fra oppfølging av medarbeidere til å sørge for at avdelingen leverer i henhold til kundenes behov og forventninger.

«Utviklingsavdelingen i Geomatikk er en utrolig fin plass å jobbe – og jeg stortrives i rollen som Gruppeleder. Hverdagen er preget av god stemning, blide og sosiale kollegaer – og det er alltid kaffe på kanna! Det er også mye fag- og domenediskusjoner for å kunne finne best mulige løsninger på de oppgavene vi jobber med.»

Mye som har skjedd i Geomatikk på 10 år

Jørgen forteller at det gode arbeidsmiljøet har vært der helt fra start, og at det har avdelingen klart å holde på, til tross for den store veksten avdelingen har hatt gjennom årene.

«Vi har doblet oss i størrelse når det kommer til antall utviklere i avdelinga, og vi har gått fra å være en medium stor avdeling til å bli et stort in-house miljø – med bred kompetanse innenfor våre fagfelt. Selskapet har blitt mye mer profesjonalisert, med spesielt fokus på informasjonssikkerhet, uten at det har gått på bekostning av arbeidsmiljøet og effektiviteten vår.»

Noe som er likt som for ti år siden er Jørgen sin arbeidsglede.

«Jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag, det er god stemning – gode diskusjoner, både faglige og sosiale.»

Håp for de neste 10 årene

Jørgen håper at avdelingen vil fortsette å vokse de neste 10 årene, samt utvide sitt faglige miljø samtidig som de holder på det utrolige gode arbeidsmiljøet.

«For oss som utviklingsavdeling så håper jeg at vi fortsatt kan få sitte nært sluttbrukerne av de systemene vi lager.»

Vi Gratulerer Jørgen og alle våre jubilanter med mange flotte år i Geomatikk!