Nettselskapets representant – en ny tjeneste for e-verk

Grafisk forsidebilde med teksten Nettselskapets representant, en ny tjeneste fra os i Geomatikk

Nettselskapets representant er en ny tjeneste vi kan tilby våre eksisterende e-verkskunder på gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten. Med en avtale på Nettselskapets representant, vil rollen nettselskapets representant utøves av Geomatikk på vegne av deg som e-verk, i forbindelse med påvisning nær viktig infrastruktur. Vår felttekniker opptrer som sakkyndig person på vegne av nettselskapet og skal ivareta eiers interesser på anleggsstedet. Formålet er å få en rask og effektiv avklaring rundt behovet for leder for sikkerhet når Geomatikk allerede er på stedet. Prosessen er heldigital og dokumentasjonen tilgjengeliggjøres til både ansvarlig entreprenør og nettselskapet. 

Tjenesten vil gi graveentreprenørene en heldigital prosess som forenkler deres hverdag, med en rask avklaring om det er behov for leder for sikkerhet. Dette vil være både kostnadseffektivt og tidsbesparende ved at entreprenøren slipper å vente på at e-verket skal komme ut for å vurdere om det er behov for leder for sikkerhet.

Bannerbilde med lenke til tilbud på avtale om Nettselskapets representant

Verdi for deg som e-verk

Nettselskapets representant vil avverge unødvendige utreiser for leder for sikkerhet. Dermed vil du spare både tid og miljøet ved at vi i Geomatikk vurderer behovet når vi allikevel er der ute og påviser. I tillegg vil det være kostnadsbesparende ved at e-verket slipper bomturer for leder for sikkerhet og dermed sikre kostnadseffektiv oppfølging av nærgraving.

Ved å inngå en avtale på denne tjenesten, ivaretar du som e-verk kravene i REN 1018. Kravene viser til at e-verkene skal ivareta rollen som «nettselskapets representant» ved avdekking av høyspent. Prosessen tar utgangspunkt i REN 1018, men vil bli tilpasset oppdragsgivers behov.

Våre første kunder!

Tensio-selskapene er våre første kunder på tjenesten Nettselskapets representant, og hadde oppstart høsten 2023. Tjenesten utføres på arbeid nær høyspent i hele konsesjonen til selskapene. Tjenesten startet opp på initiativ fra Tensio selv, da de så det som utfordrende å dekke over alle arbeid, og hadde behov for å få prioritert ressursene sine der det faktisk er behov for leder for sikkerhet.

Tensio er svært fornøyde med tjenesten så langt, og sier dette om deres erfaringer med Nettselskapets representant levert av oss i Geomatikk:

«Det er hensiktsmessig for både entreprenører og Tensio at Geomatikk sine feltteknikere nå kan ta rollen som nettselskapets representant når de allikevel er på stedet for kabelpåvisning. Det er stor aktivitet med mye graving i forsyningsområdet til Tensio. Samarbeidet med Geomatikk vil avlaste våre egne representanter, og bidra til at sikkerheten ved graving rundt våre kabler fortsatt ivaretas. Tensio ser fram mot et fortsatt godt samarbeid med Geomatikk.»

– Rolf Hilstad, Senior Prosjektleder Tensio TS

 

Ta kontakt med din kundeansvarlige for ytterligere informasjon om tjenesten eller send inn forespørsel om tilbud her!