Arkivanalyse i Moss

Moss kommune
Foto: Kurth Brekke https://no.wikipedia.org/wiki/Moss#/media/Fil:Moss,_Norway_-_panoramio_(3).jpg

Moss kommune har besluttet at de vil digitalisere papirarkiv for gårds- og eiendomsarkiver innenfor teknisk sektor. For å kartlegge omfanget av et digitaliseringsprosjekt, og i hvilken rekkefølge prosjektoppgaver bør gjennomføres, ble vi i Geomatikk bedt om å gjennomføre en analyse av arkivene. Arkivanalysen omfattet også rådgiving i forbindelse med det forestående digitaliseringsprosjektet.

Analysen ble gjennomført for Eiendomsarkivet og Målebrevsarkivet. Eiendomsarkivet omhandler Byggesaker, Delingssaker, VA-saker, saker om Eiendomsskatt og saker for Kommunal eiendom. Tilsvarende arkivdeler i dagens sak- arkivsystem ble også analysert for å kartlegge forskjellene mellom arkivdelene. Informasjonen fra arkivene har dannet grunnlag for måloppnåelse i de oppgavene som må gjennomføres for Moss kommune.

Kunden skriver:

Arkivanalysen fra Geomatikk har gjort det mulig for oss å se hele målbildet, og ikke minst at det er viktig å se på sammenhengen mellom papirarkivene og det arkivet vi har i sakssystemet i dag. Arkivanalyserapporten gir oss oversikt over de oppgaver vi må gjennomføre for at kommunen skal nå målene som er satt i et digitaliseringsprosjekt. For øvrig var Geomatikk enkle å forholde seg til i samarbeidet. 

Kontakt Moss kommune
Tore Bjørnerød
Telefon: 91 16 75 46
E-post: tore.bjornerod@moss.kommune.no