Arkivanalyse i Ski og Oppegård!

Arkivanalyse i Ski og Oppegård kommuner

Kommunene Ski og Oppegård skal slå seg sammen og blir i 2020 til Nordre Follo kommune. Som et ledd i forberedelsene til kommunesammenslåingen har de to kommunene bestilt en arkivanalyse fra oss i Geomatikk.

Vår rådgiver Runar Walderhaug reiser dit i slutten av mai og målet er å være ferdig med analysen i midten av juni. Arkivanalysen med tilhørende rådgivning skal bidra til at kommunene når sine mål med den forestående digitaliseringen av kommunenes papirarkiver:

  • Effektivisere saksbehandling
  • Tilrettelegge for en selvbetjent publikumsløsning for å redusere antall henvendelser fra private aktører
  • En felles innsynsløsning på nett for alle byggesaker og eiendomssaker, med tilgang via meglerløsninger.

 

Arkivanalysen med tilhørende rådgivning består i grove trekk av

  • Oppmåling, kartlegging og beskrivelse av arkivene, deres oppbygging og behov for rydding (kan omfatte både papirbaserte dokumenter og digitale filer på lokale servere)
  • Kartlegging av nødvendige tiltak for å oppnå en enhetlig arkivstruktur etter digitalisering
  • Rådgivning, anbefalinger og erfaringsdeling knyttet til gjennomføring av et forestående digitaliseringsprosjekt – fra planleggingsfasen til forslag til driftsmodeller for ferdig digitalisert arkiv

 

Les mer om arkivanalyse og ta gjerne kontakt med Runar Walderhaug for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din kommune med rådgivning og kartlegging av papirbasert og digitalt arkivmateriale:

E-post: runar.walderhaug@geomatikk-ikt.no
Tlf: 906 41 188