Arkivene i Vennesla klare for digitalisering

Foto: Siri Johannessen https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vennesla,_H%C3%A6geland_02.JPG

«[…] Vi er svært fornøyd med arbeidet til Geomatikk.»

Vennesla kommune har vedtatt at de vil digitalisere alle papirarkiv vedr. gårds- og bruksnummer. For å kartlegge omfang av jobben, og hvilken rekkefølge oppgavene bør gjennomføres i, ba de Geomatikk om en analyse av arkivene, som også omfattet rådgiving vedrørende gjennomføring av et digitaliseringsprosjekt.

Arkivanalysen danner grunnlag for beslutninger som kommunen står overfor i oppgaven med å omdanne papirarkiver til digitalt søkbare filer. Dette skal gjennomføres  i henhold til de mål som kommunen for øvrig har satt for digitalisering.

Analysen ble gjennomført i seks forskjellige papirarkiv, med tilhørende arkivdeler i dagens sak- arkivsystem. Informasjon fra arkivene har dannet grunnlag for de oppgavene som må gjennomføres for å nå de mål som er satt for Vennesla kommune.

Kunden skriver:

Arkivanalysen fra Geomatikk har gjort det mulig for oss å se hele målbildet, ikke bare digitalisering av arkivene, men andre nødvendige oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt. Geomatikk har levert et godt grunnlag for vårt videre arbeid. At prosjektleder hadde god kjennskap til arbeidsprosesser innenfor fagfeltet, fikk oss til å tenke større og se helheten i prosjektet. En ryddig og vel gjennomarbeidet arkivanalyse ble presentert i etterkant av oppdraget. Vi er svært fornøyd med arbeidet til Geomatikk.

Kontakt Vennesla Kommune
Kristin Flåt Viksnes
Vennesla kommune
Telefon: 98 29 97 10
E-post: kristin.flat.viksnes@vennesla.kommune.no

Les mer om arkivanalyse.