Askøy kommune live med innsynsløsning for sine innbyggere!

Tidligere har innbyggerne i Askøy kommune vært avhengig av hjelp fra kommunen for å finne gamle byggesaksdokumenter – nå får de muligheten til å søke i de selv.

Skal man som innbygger i en kommune ha tilgang til eiendomsinformasjon, kan det ofte være en lang og tidkrevende prosess hvor dialogen i stor grad er basert på e-post, telefon og fysisk oppmøte i kommunen. Askøy kommune har i likhet med mange andre kommuner som målsetting å legge til rette for økt selvbetjening for sine innbyggere, og har derfor valgt å digitalisere byggesaksarkivet og gjøre det søkbart. Det skannede materialet har de nå valgt å tilgjengeliggjøre for sine innbyggere i vår innsynsløsning for publikum, doctorg.

Askøy kommune er dermed den første kommunen som tar i bruk løsningen mot publikum, og gir nå innsyn i byggetegninger, kart, skisser, søknader, foto, vedtak, midlertidige brukstillatelser og ferdigattester til sine innbyggere.

I 2016 pakket kommunen ned gamle byggesaksdokumenter som tidligere hadde vært oppbevart på rådhuset, og som den gang la beslag på ca 180 meter arkivhyller. Arkivet ble sendt til oss i Geomatikk IKT i Trondheim for digitalisering, og ble deretter klargjort for innsyn i doctorg.

doctorg er en publikumsløsning som speiler innholdet i det digitaliserte eiendomsarkivet. Her kan innbyggerne selv søke ved hjelp av adresse eller gårds- og bruksnummer, og videre filtrere dokumentene på saksnummer og sakstype. Deretter har man mulighet til å laste ned, skrive ut og videresende valgte dokumenter på e-post. Askøy kommune fremhever i en artikkel på sin nettside at en slik løsning er et viktig fremskritt for digitaliseringen av dialogen med innbyggerne:

«Vi lever i en digital verden, og Askøy kommune ønsker å tilpasse seg endringer vi ser i befolknings- og samfunnsbehovene. Digitale løsninger vil være et skritt i rett retning for mer åpenhet og bedre samhandling».

Denne typen satsing på innovasjon og digitalisering for en mer effektiv og selvbetjent innbyggerdialog er forankret helt til topps i det offentlige Norge, og vi i Geomatikk IKT håper derfor at dette er noe som kan være med på å sette standarden for flere kommuner i fremtiden.

Les mer om prosjektet på Askøy kommune sine nettsider: http://bit.ly/2CCcIPG


Lurer du på noe angående digitalisering og innsyn?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf +47 918 58 480
geir.harbak@geomatikk-ikt.no