Skanning av dokumenter – GeoDoc (1)

Grafisk illustrasjon av skanning inn i GeoDoc