Aurskog-Høland digitaliserer eiendomsarkivet og gjør publikum selvbetjent

mann leter i arkiv med forstørrelsesglass

Den relativt nye kommunen Aurskog-Høland, kombinert av tidligere Aurskog-Høland & Rømskog kommunegikk tidligere i år ut på anbud med et ønske om å inngå avtale med en leverandør som tilbyr gjennomgang og skanning av eiendomsarkivene slik at de blir digitalisert og gjort søkbarfor saksbehandlere. De hadde også et ønske om å få gjort publikum selvbetjente gjennom kommunens nettsideslik at både ansatte og innbyggerne kunne effektiviseres 


Digitalt arkiv effektiviserer saksbehandlernes hverdag
 

Vi i Geomatikk er stolte over å ha vunnet fram og skal nå inn i startsfasen med å skanne og kategorisere over 200 hyllemeter med eiendomsdokumentasjon. All dokumentasjon skal deretter inn i vårt digitale GeoDoc, hvor saksbehandlerne etter endt digitalisering kan både endreredigere, slette og få tilgang til alle dokumenter – kun ved et enkelt søk etter for eksempel gårds- og bruksnummer eller andre ønskede parametereDet digitale arkivet skal også integreres med kommunens sakarkivsystem, Public 360, for ytterligere effektivisering av saksbehandlernes hverdag.  

Selvbetjening for publikum 

Alt det digitaliserte materialet vil bli integrert fra Aurskog-Høland sitt nye GeoDoc til vår publikumsportal docTorg. Her vil innbyggerne kunne logge inn via IDporten, slik at de enkelt får tilgang til eiendomsarkivet uten at kommunen trenger å involveresdocTorg gjør innbyggerne selvbetjente, med enkelt intuitiv design hvor innbyggerne har lesetilgang – og alle dokumenter med Unntatt Offentlighet er skjermet. I docTorg kan publikum enkelt laste ned dokumenter direkte fra portalen, samt at de skjermede dokumentene kan begjæres innsyn i via integrert skjema i løsningen. docTorg vil kunne nås fra kommunens nettsider, samt integreres med KS Min Side.  

Vi takker for tillitten og gleder oss til å samarbeide med Aurskog-Høland kommune inn i året 2021.  

 

Ta gjerne kontakt med oss for å se på mulighetene for å digitalisere din virksomhet sine arkiver! 

Kjersti Børseth
Teamleder Digitalisering
+47 902 51 524
Kjersti.Borseth@geomatikk-ikt.no