Besøk fra Bærum kommune

Bærum kommune på besøk hos Geomatikk IKT

I forbindelse med den pågående digitaliseringsjobben vi utfører for kommunen hadde vi i forrige uke besøk fra Bærum kommune.

Dagens arkiv består av ca. 4-4.400 hyllemeter med dokumentasjon på papir, samtidig som det også inneholder informasjon i form av foto, mikrofilm, mikrofiche, disketter og minnepinner.

Antagelsen er at ca. 50% av denne arkivmassen vil bli gjenstand for konkret vurdering om det skal digitaliseres.

Det siste året har vi digitalisert kommunens oppmålingsarkiv, grunnboringsarkiv og veiarkiv som vi har overført inn i Acos Websak via Geointegrasjon iht. NOARK5-standarden.

På møtet i forrige uke snakket vi om de gode erfaringene vi har fra året som har vært, samt hva som er naturlig å digitalisere i neste omgang. I den forbindelse ble både målebrevene i oppmålingsarkivet, samt fradelingsarkivet nevnt som mulige arkiver å digitalisere i neste omgang.

Videre fikk Bærum kommune informasjon om våre løsninger som gjør det lettere å samle, rydde, finne og dele kommunens digitale arkiver. Da spesielt med utgangspunkt i at det er mulig å samle og rydde arkivmateriale fra ulike kilder og presentere det på ett sted, alt i ett søk – uavhengig av opprinnelig system og lokasjon.

Vi presenterte samarbeidet vi har med en rekke kommuner, deriblandt Larvik kommune som i dag har hentet ut sine historiske baser fra Acos Websak, verdiøkt dem ved hjelp av maskinlæring og tilgjengeliggjort alt på ett sted med ensartet kategorisering og metadata.

Avslutningsvis fikk Birthe, Lone og Anders fra Bærum kommune omvisning på digitaliseringssenteret av vår produksjonsleder Kjersti.

Kjersti viste frem produksjonen fra A til Å og ga Bærum kommune et innblikk i veien dokumentene tar fra fysisk tilværelse i papirformat, til et digitalt og mer gjenfinnbart filformat.

Vi vil med dette takke Bærum kommune for besøket og året som har gått, og ser frem til videre samarbeid i tiden fremover!