Besøk fra Randaberg kommune!

Vi i Geomatikk leverer alle tjenester og løsninger i forbindelse med rydding og digitalisering av papirarkiver for Randaberg kommune. De arkivene vi digitaliserer for kommunen er byggesak-, oppmåling- og landbruksarkivet. Omfanget av prosjektet er vurdert til omtrent 100 hyllemeter, og skal være ferdig i løpet av oktober 2018.

I den forbindelse kom prosjektleder Olav Asbjørn Thorsberg fra Randaberg på besøk til Digitaliseringsenteret. Han fikk en omvisning på Digitaliseringssenteret og fikk se hvordan vi i praksis omdanner papirarkivene til digitalt søkbare arkiv. I den sammenheng opplyste han om at Randaberg kommune er godt fornøyd med prosessen så langt og med oss som leverandør av digitaliseringstjenester.

Olav Asbjørn Thorsberg sa videre at de ansatte i kommunen er veldig fornøyde med vårt digitale arkiv, GeoDoc, og synes det er en intuitiv og oversiktlig arkivløsning som effektiviserer hverdagen. Samtidig skrøt han av samarbeidet med oss som leverandør:

«Samarbeidet mellom Geomatikk og Randaberg kommune oppleves som meget bra, og kommunen opplever at de ansatte i Geomatikk er gode på håndtering av kommunale eiendomsarkiver og kommer med konstruktive og gode råd der det er nødvendig

Thorsberg fortalte at kommunen føler seg trygg på at vi registrerer og digitaliserer deres arkiver på en god måte og i henhold til avtalen.

Randaberg kommune ønsker etter endt digitalisering å fortsette og benytte GeoDoc internt i kommunen, og samtidig tilgjengeliggjøre arkivmaterialet for publikum via vår innsynsløsning for publikum, doctorg.

Ved å digitalisere arkivet og tilby Randaberg kommune våre arkiv- og innsynsløsninger, bidrar vi til å oppfylle kommunens målsetning om å bevare informasjonsverdien som ligger i dagens papirarkiv. Samtidig bidrar vi til å gjøre arkivene lettere tilgjengelig ved å gjøre det enklere å finne frem og hente ut opplysninger, både for interne og eksterne brukere.

Prosjektleder fra Randaberg kommune og vi i Geomatikk ser frem til et videre godt samarbeid i tiden fremover!

 

Les mer om våre tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv