braArkiv Noark 5 godkjent

«Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark 5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering.»

Les mer om dette på Arkivverkets sider her og om videre utvikling av braArkiv Noark5 for våre braArkiv-kunder her.