Byantikvaren på besøk!

Mandag denne uken fikk vi hyggelig besøk på Digitaliseringssenteret, av Kjersti Bodin fra Byantikvaren i Trondheim. Kjersti er prosjektleder i forbindelse med digitaliseringen av Byantikvaren sine lysbilder, hvor vi er leverandør (du kan lese mer om prosjektet her).

Bakgrunnen for besøket var at vi nå er ferdig med første forsendelse med skannede lysbilder til Byantikvaren (12 000 bilder), og at vi er klare for å ta fatt på neste forsendelse, som består av om lag 6 000 nye lysbilder som skal skannes. Med seg hadde Kjersti sin kollega, tidligere byantikvar, Gunnar Houen. Det er Gunnar som har fotografert de fleste bildene vi nå har skannet. Gjennom mer enn 30 år som byantikvar, har Gunnar brukt fotoapparatet aktivt i arbeidet. Det er et stort antall bygninger i Trondheim som på denne måten er blitt fotografert opp i gjennom årene.

Siri på Digitaliseringssenteret mottok flotte blomster som takk for at hun har skannet og registrert alle lysbildene.

Under besøket diskuterte vi sammen hva vi har gjort så langt, og veien videre. Byantikvaren er strålende fornøyd med jobben vi gjør, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

 

Kjersti skriver:

Vi hos Byantikvaren er veldig fornøyd og imponert over jobben som Geomatikk gjør, og ser fram til det videre samarbeidet. Det at bildene både skannes og legges rett inn i GeoDoc med all tekst fra lysbilderammene er viktig. Det gjør det mulig å legge bildene raskt ut i kart. Bildene skal ikke bare være til intern bruk; alle får tilgang via Aktsomhetskart kulturminner. Vi gleder oss!

 

Kontakt Byantikvaren
Kjersti Bodin
Telefon: 72 54 25 94      
E-post: kjersti.bodin@trondheim.kommune.no

 

Les mer om våre digitaliseringstjenester her.