Data fanget i gamle systemer?

Det finnes i dag utallige gamle fagsystemer, gamle arkivbaser på ulike NOARK-versjoner og sågar egenutviklede systemer, som holdes i live blant landets kommuner og fylkeskommuner.

Disse inneholder data som institusjonen ikke kan miste og holdes derfor i live, ofte til IT-avdelingens store frustrasjon. Dette er ofte kostbart og det sitter i dag et fåtall i kommunene som innehar den nødvendige kompetansen som kreves for å komme inn i disse systemene og å finne igjen etterspurte dokumenter.

Vi i Geomatikk kan være behjelpelige med å få kontroll på disse dataene. Vi har lang erfaring fra å hente data fra ulike baser og tilgjengeliggjøre disse i vårt digitale arkivsystem, GeoDoc.

GeoDoc er et meget fleksibelt arkivsystem og egner seg for alle typer data, da spesielt objektbaserte arkiv. Finnes det papirarkiver tilknyttet metadataene, kan disse skannes og tagges/kategoriseres på samme måte som de allerede digitale dokumentene.

Med maskinlæring automatiserer vi tidligere manuelle prosesser knyttet til å samle og rydde i arkivkilder, og etter import kan vi nå enkelt kategorisere og rekategorisere dokumenter fra gamle arkivbaser. På denne måten sikrer vi en enhetlig struktur og merking av materialet, uavhengig av opprinnelig kilde. Vi legger dermed til rette for effektiv bevaring og enklere gjenfinning og tilgjengeliggjøring av datamaterialet for fremtiden – alt i ett søk!

Vi har erfaring med eksport/import av følgende baser:

 • Acos WebSak
 • DocuLive
 • 360
 • K2000/ESA
 • FOARK
 • Ephorte
 • Elements
 • ForumWinsak
 • JASS
 • ModuLink
 • WinMed
 • Symfoni (Lotus Notes)
 • Visma PPI
 • WinMed
 • Formula
 • ADINA
 • NLP
 • Oskar
 • Sofie
 • SATS (Skolesystem)
 • PPI
 • Kontraktsarkiv
 • Billedarkiv
 • Notearkiv
 • Med flere

Sitter du med gamle baser som er tungvinte å søke i?
Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med enklere gjenfinning og tilgjengeliggjøring på tvers av ulike baser!

Vårt motto er: Samle, Rydde, Finne, Dele.

Skrevet av
Geir Harbak

geir.harbak@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 918 58 480